0 ın 0 ıncı kuvveti kaçtır?

0 ın 0 ıncı kuvveti kaçtır?, 0 ın 0 ıncı kuvveti 0 mı, 1 mi yoksa belirsiz midir? İspatını yapalım.

Arkadaşlar, 0 sayısının normal şartlarda tüm kuvvetleri 0 a eşittir. Yani, 0 üzeri 3 0 a eşit, 0 üzer 5 yine sıfıra eşit gibi. Ancak 0 üzeri 0 ise belirsizdir. Neden?

Herhangi bi sayının normal şartlarda sıfırıncı kuvveti daima 1 e eşittir. Ama yukarıda da dedik ki 0′ on sıfırıncı kuvveti sıfıra eşittir.

O halde 0 sayısının 0 ıncı kuvveti hem 0 a hem de 1 e eşit olduğunu bulduk. Bu durumda 0 ın sıfırıncı kuvveti belirsizdir.

20 = 1                           02 = 0

10 = 1                            01 = 0

00 =1                            00 =0

Yukarıya baktığımızda 00 değeri hem 0 hem de 1 çıktığı için sonuç belirsizdir.

1 in türevi kaçtır?

1 sayısının türevi kaçtır? kaça eşittir? gibi çokca kullanılan ifadenin cevabını paylaşacağı bu yazımızda arkadaşlar.

Sabit bir sayının türevi her zaman 0 dır. Yani önünde x, y gibi ya da üssü olamayn bir sayının (bunlara örnek vermek gerekirse, 1, 6, 12 gibi) türevi her daim 0 a eşittir arkadaşlar.

Yani 1 in tirevi de 0 a eşit olur. 5 in türevi de 0 a eşit olur vs.

0 faktöriyel kaçtır?

0! ifadesinin hesaplama şekli yoktur arkadaşlar. Bu değer 1 oalrak kabul edilmektedir.

Faktöriyel ne demekti şimdi onu hatırlayalım. n bir pozitif tam sayı olmak üzere 1 den n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n! şeklinde gösterilir.

Fakat  bu durum 0 faktöriyel için geçerli değildir. O! = 1 olarak kabul edilmektedir ve bu şekilde aklımızda kalmalıdır.