Ahmet Bey, maaşının 2 5 ’sini mutfak harcamaları için, 1 3 ’ini de kira

Soru: Ahmet Bey, maaşının 2/5 ’sini mutfak harcamaları için, 1/3 ’ini de kira ödemesi için kullanıyor. Elektrik, su ve telefon faturası için, maaşının 2/15 ’sini ayırıyor. Geriye 160 TL’si kaldığına göre Ahmet Bey’in maaşı ne kadardır?

Cevap: Ahmet Bey’ in maaşına 15a dersek arkadaşlar.

mutfak harcamaları 2/5 ti yani 2.15a/5 = 6a dır.

kira ödemesi 1/3 tü yani 1.15a/3 = 5a dır.

Elektrik, su ve telefon faturası içinde 2/15 i harcanmış 2.15a/15 = 2a yapar.

Toplam da 6a+5a+2a=13a olur.

Geriye ise 15a-13a=2a olur

Yani 2a=160 ise a=80 olur.

Maaş 15a olduğuna göre

15.80=1200 tl olur.

Ayşe saatine baktığında o günün bitmesi için geriye kalan zamanın o günde

Soru: Ayşe saatine baktığında o günün bitmesi için geriye kalan zamanın o günde harcanan zamanın 1 3 ’ine eşit olduğunu fark ediyor. Günün bitmesine kaç saat kalmıştır?

Cevap: o günün bitmesi için geriye kalan zamanın o günde harcanan zamanın 1/3 ’üne eşit olduğuna göre

geriye kalan zamana a dersek, o günde harcanan zamanda 3a olur

a+3a=24 saate eşit olmalı

4a=24

a=6 olur.

geriye kalan zamanaa yani 6 olduğuna göre 6 aat kalmıştır.

Aysel cebindeki paranın 2 5 ’si ile kitap, kalan parasının 2 9 ’si ile defter

Soru: Aysel cebindeki paranın 2 5 ’si ile kitap, kalan parasının 2 9 ’si ile defter satın alıyor. Aysel 24 TL harcadığına göre başlangıçtaki parasını bulunuz.

Cevap: Başlangıçtaki para miktarına 45a diyelim arkadaşlar.

cebindeki paranın 2/5 ’si ile kitap aldığına göre 2.45a/5=18a yapar.

kalan parasının 2/9 ’si ile defter satın alıyor ise kalan parası 45a-18a=27a dır

27a.2/9=6a olur.

Toplam harcanan para 18a+6a=24a yani 24a=24 buradan da a=1 olur

Başlangıçtaki para 45a olduğuna göre 45.1=45 tl dir.