İçinde 25 gram bal bulunan 100 gramlık ballı süt karışımına 5 gram daha bal ekleniyor.

Soru:  İçinde 25 gram bal bulunan 100 gramlık ballı süt karışımına 5 gram daha bal ekleniyor. Buna göre son durumda süt miktarının bal miktarına oranı kaç olur?

Çözüm:   Ballı sütün toplam karışım miktarı 100 gram olarak verilmiş.

Bu karışımın 25 gramı bal ise 100 – 25 = 75 gramıda süttür.

5 gram bal ilave edilirse yeni miktarlar

25 + 5 = 30 gram bal, 75 gram süt olur.

Süt miktarının bal miktarına oranı da

75 / 30 dur. Sadeleştirirsek 15/6 olur.

Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 5 3 ’tür. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.

Soru:  Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 5 3 ’tür. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.

Çözüm:   Sınıftaki toplam öğrenci sayısına 5a diyelim.

Bu durumda erkek öğrenci sayısı 3/5 değerinden dolayı 3a olur.

Kız öğrenci sayısı ise 5a-3a = 2a olur.

Kız öğrenci ile erkek öğrenci sayısı arasındaki oranda

2a/3a olur.  O da 2/3 tür.

Esra 27 yaşındadır. Esra’nın 9 yıl önceki yaşının 9 yıl sonraki yaşına oranı kaçtır?

Soru:  Esra 27 yaşındadır. Esra’nın 9 yıl önceki yaşının 9 yıl sonraki yaşına oranı kaçtır?

Çözüm:   İlk önce Esranın 9 yıl önceki yaşını bulalım.

27 – 9 = 18 olarak buluruz.

Şimdide 9 yıl sonraki yaşını bulalım.,

27 + 9 = 36 olarak buluruz.

Bu iki değerin birbirine oranı ise

18/36 olur. Sadeleştirirsekte 1/2 olarak buluruz.

Bir kalemlikte 6 tane boya kalemi ve 8 tane kurşun kalem bulunmaktadır.

Soru:  Bir kalemlikte 6 tane boya kalemi ve 8 tane kurşun kalem bulunmaktadır. Buna göre kalemlikteki kurşun kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranını bulunuz

Çözüm:   İlk önce tüm kalemlerin sayısını bulalım.

6 + 8 = 14 tane kalem vardır kalemlikte

Kurşun kalemlerin sayısının tüm kalem sayısına oranı sorulmuş.

Kurşun kalem 8 tane, tüm kalem sayısı ise 14 taneydi.

8/14 olarak buluruz. Bunu da sadeleştirirsek 4/7 olarak buluruz.

100 km’de 5,6 litre benzin tüketen bir otomobilin deposunda 2,4 litre benzin vardır.

Soru:  100 km’de 5,6 litre benzin tüketen bir otomobilin deposunda 2,4 litre benzin vardır. Bu aracın 300 km yol gidebilmesi için kaç litre benzine daha ihtiyacı vardır?

Çözüm:   Aracın 300 kim yol gidebilmesi için ne kadar daha benzine ihtiyacı vardır diye sormuşlar.

100 km de 5,6 litre benzin tüketiyorsa

300 kilometrede ne kadar tüketeceğini bulmak için

5,6 x 300 = 1680

1680 / 100 = 16,80 litre benzin yakar.

Deposunda 2,4 litre benzini olduğuna göre

16,8 – 2,4 = 14,4 litre daha benzine ihtiyacı vardır.

Kilogram fiyatı 8,90 lira olan zeytinden 0,5 kg satın alan Semra Hanım’ın ödeyeceği tutar kaç liradır?

Soru:  Kilogram fiyatı 8,90 lira olan zeytinden 0,5 kg satın alan Semra Hanım’ın ödeyeceği tutar kaç liradır?

Çözüm:   Semra hanım, zeytin alımı yapmış ve ne kadar ödeme yaptığı sorulmuş.

1 kilosu 8,90 lira olarak verilmiş.

Bizden istediği 0,5 kilosu yani yarım kilosu. Bu durumda 8,90 değerini yarıya yani 2 ye bölmemiz gerekiyor.

8,90 / 2 = 4,45 lira olarak cevabı buluruz.

 

Bir tırtıl 3,24 metre uzunluğundaki ağacı tırmanacaktır. Tırtıl, dakika başı 0,06 metre yol aldığına göre yerden ağacın tepesine kaç dakikada ulaşır?

Soru:  Bir tırtıl 3,24 metre uzunluğundaki ağacı tırmanacaktır. Tırtıl, dakika başı 0,06 metre yol aldığına göre yerden ağacın tepesine kaç dakikada ulaşır?

Çözüm:   Tırtılın toplamda kaç dakika da ağacı tırmanır diye soru yöneltmişler.

3,54 / 0,06 = 59 dakika olarak cevabı buluruz.