polinomlarda çarpanlara ayırma
polinomlarda çarpanlara ayırma

NASA son yıllarda uzay araştırmalarında astronotlara yardımcı olacak hatta insanlar için zorlu şartlar altında onların yerine çalışabilecek robotlar geliştirmektedir.

Örneğin NASA Mars ile ilgili araştırmalarda kullanmak için curiosity rover ı geliştirmiştir. Curiosity bulunduğu ortamdan kaya ve toprak örnekleri alıp analiz edebilir. Ayrıca baş kısmında bulunan kameralarla etrafı kayıt edebilir, lazer ışınıyla kayayı buharlaştırıp yapısındaki mineralleri tespit edebilir. 2011 yılında geliştirilen robot 2012 yılının Ağustos ayında Mars’a gönderildi.

NASA’nın geliştirdiği bir diğer robotsa insani özelliklere sahip olan robonaut 2 dir. Uzay görevlerinde astronotlarla takım çalışması içerisinde çalışması planlanan R2 uzaya gönderilen ilk insani robottur. Hava akımının sabit olmadığı ve insan nefesinin hava akımı oluşturarak ortamı etkilediği durumlar R2 nin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Bu iki robotun yanı sıra NASA araştırmalarda kullanmak üzere birçok robot geliştirmiştir. Bu robotların çoğu görme sistemlerinin uygulamaları tamamen gri seviye görüntülerinden elde edilen bilgilere dayalıdır. Fakat insanlar nesneleri ayırt etmek için renkleri kullanırlar. Bu nedenle robotların nesneleri tanımlamaları için renk kodlama sınıflama mototu geliştirilmiştir.

Cebirsel sisteme dayalı bu metotta iki boyutlu renkli görüntüler iki değişkenli polinomlarla gösterilmektedir.

Örneğin:

.
.

iki boyutlu bir görüntünün cebirsel gösterimidir.

Şimdi yukarıdaki polinomu düzenliyelim. Polinoma baktığımızda her terimin y çarpanı bulundurduğunu gözlemleriz.

.
.

Bu durumda bu polinomu ortak çarpan parantezine alabiliriz.

.
.

Parantezin içerisindeki ifadeye bakalım. Bu ifadeye terim ekleyip çıkarılarak aşağıdaki tam kare ifadesi elde edilir.

.
.

Sonuç olarak genel görünümü aşağıda verilen iki boyutlu görüntüleri temsil eden daha karmaşık polinomları da düzenleyerek çarpanlarına ayırabiliriz.

.
.