www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
12. Sınıf Belirli İntegral Konu Anlatımı | Matematik Öğretmenleri

12. Sınıf Belirli İntegral Konu Anlatımı

BELİRLİ İNTEGRAL

 

KONUNUN AŞAMALARI

 

KAPALI ARALIĞIN PARÇALANMASI

BELİRLİ İNTEGRAL VE İNTEGRALLENEBİLİR FONKSİYON

BELİRLİ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ

 

KAPALI ARALIĞIN PARÇALANMASI

 

belirli integral
belirli integral

 

[a,b] aralığının bir parçalanması (bölüntüsü)

 

.
.

 

.
.

 

.
.

 

P düzgün bir bölüntü ise;

 

[a,b] aralığını, n eşit parçaya bölen P bölüntüsü-nün herhangi bir alt aralığının uzunluğu, P bölün- tüsünün normunu (aralık genişliğini) verir.

 

.
.

 

TANIM:

 

f:[a,b] ® R sınırlı bir fonksiyon ve [a,b] aralığının bir bölüntüsü P olsun.

 

.
.

 

ise, f fonksiyonu, [a,b] aralığında İNTEGRALLENEBİ-LİR FONKSİYONDUR.  Bu “s” sayısına da, f fonksiyo- nunun [a,b] aralığındaki BELİRLİ İNTEGRALİ  denir.

 

.
.

 

.
.

 

Bu durumda, alt ve üst toplamlarda elde edilen dik- dörtgenlerin taban uzunlukları küçülecek ve dolayısı ile, alt ve üst toplam birbirine yaklaşacaktır.

 

P parçalanması, düzgün bir parçalanma olduğundan;

 

.
.

 

BELİRLİ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ

 

.
.

yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir