2013-2014 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı
2013-2014 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

1)      f(x)= 5x+2    ise  f( x-3 )  fonksiyonunu bulunuz. (10 p)

 

2)      f(x)= (3m-6)x + 7   fonksiyonu sabit fonksiyon ise m kaçtır? (10 p)

 

3)      Aşağıdaki ifadelerden doğru (D) veya yanlış (Y) olanları  belirtiniz.  (10 p)

a)      ……….Üçgende dış açılar toplamı 180 derecedir.

b)      ……….Eşkenar üçgenin  bir iç açısı 60 derecedir.

c)       ……….İki üçgenin karşılıklı açıları eş ise bu iki üçgen daima eştir.

d)      ……….f(x) = x2 +1  ise    f(-2 )= -3  tür.

……….f(x) = 5x+1    fonksiyonu doğrusal fonksiyondur.

 

Tıkla