lise matematik-geometri 2. dönem zümresi
lise matematik-geometri 2. dönem zümresi

 

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama.
2. Öğretim yılı başında ve sonraki kurul toplantılarında görüşülen konular ve konularla ilgili alınan kararların tek, tek incelenip gözden geçirilerek uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi.
3.Öğretim programlarının varsa ortaya çıkan aksaklıkların görüşülmesi. Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin (mevzuattan, araç-gereç yetersizliğinden, süreden v.b) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi;
4. I. Kanaat dönemi öğrencilerin başarı, başarısızlık durumlarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi. II. Kanaat döneminde başarıyı artırıcı ortak kararların alınması.
5. Eğitim konusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
a. Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi ve ikinci kanaat dönemiyle ilgili yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi. Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili olarak M.E. B. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.12.2000 gün ve 2000/111 sayılı genelgesinin incelenmesi
b. Öğrenci Kulüplerinin çalışmalarının değerlendirilmesi, ikinci kanaat döneminde yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi.
6. Görüşülmesine gerek duyulan genelge, yönerge, yönetmelik, tüzük, kanunlar ve anayasa maddeleri.
a- Talim Terbiye Kurulu’nun, 07.02.2008 tarih ve 1213 sayılı Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili yazısı
b- M.E. Bakanlığı , Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri
c – MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklerin görüşülmesi
d- MEB,Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün İletişim araçlarının okullarda kullanımı ile ilgili 19.01.2007 tarih ve 2007/ 08 sayılı genelgesi
e- MEB,Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün öğrencilerimizin zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerden korunması ile ilgili 14.03.2006 tarih ve 2006/22 sayılı genelgesi
f- MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün Okullarda Şiddetin Önlenmesi ile ilgili 24.03.2006 tarih ve 2006/ 26 sayılı genelgesi
g- 2013 yılı Hizmet içi Eğitim faaliyetleri uygulama esaslarının ve değişikliğinin görüşülmesi

 

Tıkla İndir  –  Alternatif İndirme