.
.

 

1-) 3 + 3 + 3 + 3 şeklindeki işlemi aşağıdakilerden hangisi ile gösterebiliriz?

 

A) 3 x 4

B) 4 x 3

C) 4 + 3

 

2-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) 7 x 0 = 0

B) 7 x 1 = 7

C) 7 x 0 = 7

 

tıkla indir