www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
2013-2014 5. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları | Matematik Öğretmenleri

2014-2015 5. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları

2013-2014 5. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları
2014-2015 5. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları

 

Değerli Meslektaşlarımız, aşağıda 2014-2015 eğitim öğretim yılında 5. Sınıf öğrencilerine performans ödevi olarak dağıtabileceğiniz konu listesi verilmiştir.
KONULAR
-Çokgenleri sınıflandırıp, isimlerini yazınız.
-Düzgün çokgenleri ayırt edip,neler olduğunu yazınız.
-Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapınız..
-Paralel kenar, eşkenar, dörtgen ve yamuğu tasvir ediniz.
-Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirleyip,örnekler yapınız.
-Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirleyip yazınız.
-Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çiziniz.
-Kare, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirleyiniz.
-Çokgenlerin simetri doğrularını belirleyip ve çiziniz.
-Düzlemsel bir şeklin verilen bir simetri doğrusuna göre simetriğini çizip,örneklerle anlatınız.
-Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtiniz.
-Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırınız.
-Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklayınız.
-Bileşik kesri tam sayılı kesre, tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürünüz..
-Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırınız
-Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya büyükten küçüğe sıralayınız..
-Bir kesre denk olan kesirler oluşturunuz.
-Kesir kısmı ençok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adları ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtiniz.
-Dört farklı rakamı veya virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturunuz.
-Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükte büyüğe doğru sıralar.
-Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamak ondalık kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar.
-Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar.
-Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır.
-Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
-Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür.
-Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.

yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir