6. Sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2013-2014
6. Sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2014-2015

 

1. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin 2 katının 9 fazlasıdır.
Bu okulda 234 öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?(5puan)

A)75 B)94 C)125 D)159

 

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların karşısına Y yazınız.(6 puan)

a)Rakamları toplamı 5 ve 5 in katı olan sayılar 5 e kalansız bölünür.

b)6 ya bölünen her sayı 3 e de tam bölünür.

c)Bir olayın olma olasılığı 1 den büyük olamaz.

d)İmkansız olayın olma olasılığı sıfırdır.

e)Ondalık kesirlerle çarpma işlemi yaparken virgüller alt alta gelmelidir.

f)Bir ondalık kesri 100 e bölerken virgül 2 basamak sağa kaydırılır.