www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
2014-2015 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı | Matematik Öğretmenleri

2014-2015 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı

6. Sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2013-2014
6. Sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2014-2015

 

1. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin 2 katının 9 fazlasıdır.
Bu okulda 234 öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?(5puan)

A)75 B)94 C)125 D)159

 

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların karşısına Y yazınız.(6 puan)

a)Rakamları toplamı 5 ve 5 in katı olan sayılar 5 e kalansız bölünür.

b)6 ya bölünen her sayı 3 e de tam bölünür.

c)Bir olayın olma olasılığı 1 den büyük olamaz.

d)İmkansız olayın olma olasılığı sıfırdır.

e)Ondalık kesirlerle çarpma işlemi yaparken virgüller alt alta gelmelidir.

f)Bir ondalık kesri 100 e bölerken virgül 2 basamak sağa kaydırılır.

yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir