2013-2014 8. Sınıf Sene Sonu ŞÖK

8. sınıf 2. dönem şök 2013-2014
8. sınıf 2. dönem şök 2013-2014

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Okul Müdürü Faruk ÖZKÖK başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 11/06/2014 tarihinde, saat 15:20’de Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 8/B sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.

2- Sınıf öğretmeni Murat ÖZTÜRK, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümünü okudu.

            Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

            Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

            Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

3-. Sınıf rehber öğretmeni 8/B sınıfının genel olarak başarılı olduğunu ; bazı öğrencilerin derse konsantre olmakta  güçlük çektiğini ,bunun da sınıfın ortalama başarısını daha da düşürdüğünü , belirtti. Zümre öğretmenlerinin ortak deneme sınavları yaparak sınıf seviyesini daha iyi ölçebileceğini belirtti.8/B sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış ve kişilik  yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.

 

Tıkla

yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir