Matematik Öğretmenleri

escort izmit sikis izle escort beylikduzu

Kategori: Zümre

2013-2014 Sene Sonu Lise Matematik Zümresi

sene sonu lise matematik zümresi 2013-2014

sene sonu lise matematik zümresi 2013-2014

 

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK GRUBU DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi : 16.06.2014

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 15.30

Toplantıya Katılanlar :  Abdullah Ulaş BARUT, Aslı KANPARA

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. 2013–2014 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi. ,

4. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,

5. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanım eksiklerinin tespiti,

6. Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları,

7. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,

9. Dilek ve temenniler, kapanış.

 

ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, zümre başkanı Abdullah Ulaş BARUT’ un iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda bulunduğu tespit edildi.

 

2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 

3. 2013–2014 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:

Aslı KANPARA: ” 9. sınıflarda konuların sıkıntısız bir şekilde yetiştirildiğinin öğrencilerinin durumunun genel olarak normal olduğunu belirtti. 12. sınıflarda müfredatın tamamlandığını öğrencilere soru çözümleri yapıldığını anlattı. ”
Abdullah Ulaş BARUT: ” 10. ve 11. sınıf müfredatında bir sorun olmadığını konuların eksiksiz olarak işlendiğini belirtti.”

Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

 

4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, Abdullah Ulaş BARUT: “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi.

 

Aslı KANPARA : “Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlamalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi.

Buna göre:

— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,

—İşlemlerin süreli halde öğrenci tarafından yapılmasına,

— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,

— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,

— Soru veya test çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine

— Konu test çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,

— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

 

5. A. Ulaş BARUT: “ Derslerde ders kitaplarındaki örneklerin yapılmasına ve yardımcı kaynak kullanımına azami gayret gösterilmiştir. Ancak imkanların kısıtlı olması öğrencilerin yardımcı kaynak teminini zorlaştırdığı gözlenmiştir..Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmiştir.” dedi.

Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.

 

6. Aslı KANPARA: “ Yazılılarda Türkçe’ nin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulmuştur.” dedi.

Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle sürekli işbirliği oluşturulması kabul edildi.

 

7. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;

A. Ulaş BARUT: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ödevleri kontrol edilmelidir.Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır. Ders öğretmenleri ise derslerde uygun konuları günlük hayattaki kullanımı ile ifade ederek öğrencinin ilgisini çekmeli ve verilen örnekler üzerinden konuya geçiş yapmalıdır.” dedi

Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.

 

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.

 

9. Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi

Benzer Konular

2014-2015 Matematik 1. Dönem Zümre Tutanağı

2014-2015 Matematik 1. Dönem Zümre Tutanağı

  Matematik dersi için hazırlanmış 2014-2015 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı Tutanağı...

Matematik Ortaokul Sene Başı Zümresi 2014-2015

Matematik Ortaokul Sene Başı Zümresi 2014-2015

  2014-2015 eğitim öğretim yılı Matematik dersi Ortaokul sene başı zümresi aşağıdaki linkte bulunmaktadır. İlgili...

Lise Matematik Sene Başı Zümresi 2014-2015

Lise Matematik Sene Başı Zümresi 2014-2015

  2014-2015 eğitim öğretim yılı lise matematik dersi sene başı örnek zümresi aşağıdaki linkten indirilebilir....

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

    ……………………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,                                                                               BARTIN 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sene sonu  Matematik dersi zümresinin 10.06.2014günü...

2013-2014 8. Sınıf Sene Sonu ŞÖK

2013-2014 8. Sınıf Sene Sonu ŞÖK

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 1- Okul Müdürü Faruk ÖZKÖK başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 11/06/2014 tarihinde,...Yukarı