fen bilgisi konuları 2014-2015
fen bilgisi konuları 2014-2015

 

1. Ünite: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

– Besinler ve Özellikleri

– Besin içerikleri

– Vitaminler ne çok hangi besinlerde bulunur?

– Su ve mineraller

– Dengeli beslenmenin önemi

– Sigara ve alkolün zararları

– Besinlerin Sindirimi

– Sindirimde görevli yapı ve organlar

– Dişler ve diş çeşitleri

– Ağız ve diş sağlığı

– Sindirilen besinlerin vücutta taşınması

– Vücudumuzda boşaltım

– Boşaltımda görevli yapı ve organlar

– Maddelerin vücuttan atılması

– Böbreklerimizin sağlığı nasıl korunur

 

2. Ünite: Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

– Kuvvetin ölçülmesi

– Sürtünme kuvveti

– Sürtünme kuvveti günlük yaşantımızı etkiler mi?

 

3. Ünite: Maddenin Değişimi

– Maddenin hal değişimi

– Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar nelerdir

– Maddenin ayırt edici özellikleri

– Saf maddeleri ayırt etme

– Isı ve sıcaklık

– Isı ve sıcaklık arasındaki temel farklar nelerdir?

– Genleşme ve büzülme

– Genleşme ve büzülmenin yaşamımıza etkileri

 

4. Ünite: Işığın ve sesin yayılması

– Işığın yayılması

– Işık her yönde yayılır mı?

– Işığın maddeyle karşılaşması

– Tüm maddeler ışığı geçirir mi?

– Tam gölge nasıl oluşur?

– Tam gölgeyi etkileyen değişkenler

– Ses hangi ortamlarda yayılır?

– Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması

– Farklı cisimlerle üretilen sesler farklıdır

– Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur

 

5. Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

– Canlıları tanıyalım

– Canlıları sınıflandıralım

– İnsan ve çevre ilişkisi

– Çevre sorunlarını öğrenelim ve çözelim

– Çevreci grup kurma

 

6. Ünite: Yaşamımızın vazgeçilmezi elektrik

– Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler

– Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ve devre şemaları

– Elektrik devresi şeması çizme ve kurma

 

7. Ünite: Yer Kabuğunun Gizemi

– Yer kabuğunda neler var?

– Kayaçlar

– Yer altı kaynaklarımız

– Madenlerimiz

– Geçmişin izleri fosiller

– Doğal mirasımız doğal anıtlar

– Doğal anıtların koruması

– Erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi

– Yer kabuğundaki yer altı ve yer üstü suları

– Hava, toprak ve su kirliliği

– Çevre kirliliği