Matematik Öğretmenleri

escort izmit sikis izle escort beylikduzu

Kategori: Zümre

2014 Matematik İlçe Zümresi 2. Dönem

2. Dönem Ortaokul Matematik Zümresi 2013-2014

2. Dönem Ortaokul Matematik Zümresi 2013-2014

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 96. BÖLGE ZÜMRE BAŞKANLARI MATEMATİK ZÜMRESİ  TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Yeri            : Öğretmenler odası

Toplantı Tarihi         : 14.02.2014

Toplantı Saati           : 15:30

Toplantı No               : 2

:

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1-      Yoklama, açılış ve iki yazmanın seçimi

2-      1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nun genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi.

3-      Bir önceki eğitim-öğretim döneminin değerlendirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve rapora bağlanması.

4-      Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi.

5-      Müfredat programlarının ve ders kitapları ile ilgili görüşlerin belirlenmesi, müfredat programlarının yeterli olup, olmadıklarının tartışılması.

6-      Derslerin programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarının laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve konferans salonundan  bir program çerçevesinde planlı bir şekilde yararlanılması.

7-      Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile  derslerde kullanılacak eğitim araç ve gereçlerinin görüşülmesi.

8-      Okullarda ve eğitim bölgelerinde ortak sınavların yapılması ve değerlendirilmesi bölgede genel başarı seviyesinin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirilmede birlik ve beraberliğin sağlanması.

9-      Okul-Aile ve çevre işbirliği, velilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi, öğretim kalitesinin yükseltilmesi konusunda veli desteğinin sağlanması.

10-  Dilekler ve temenniler.

11-  Kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARALAR

 

 

1-Yoklama yapıldı zümre öğretmenlerinin tümünün mevcut olduğu görüldü. Yazman olarak ………. ile ………………. seçildi.

2- 1739 Sayılı M.E.T.K Genel ve özel amaçları Ertem URALLI tarafından okundu.

3-Birönceki eğitim öğretim döneminin değerlendirilmesi:

….. Anadolu İ.H.L (Matematik ve Geometri) Başarısının %36

…. Gökçen K.T.M.L (Matematik ve Geometri) Başarısının %53

…. Anadolu Lisesi (Matematik ve Geometri) Başarısının %85

…… Anadolu Lisesi (Matematik ve Geometri) Başarısının %86

Meslek liselerindeki başarı yüzdesinin istenen düzeyde olmamasının sebebi öğrencilerin temel         matematik bilgileri, derse karşı ilgilerinin ve motivasyon eksikliği olduğu tespit edilmiştir.

KARAR:

a-)İşlenecek konularda gerekli olan önceki dönem bilgilerini çağrışım yapacak şekilde kısa bir konu tekrarıyla hatırlatma yaparak öğrencilerin hazır bulunuşluğunu ders seviyesine getirilmesi.

b-)Matematik ve geometri dersleri anlatılırken konuların günlük hayatla bağlantı kurularak anlatılmasına, çözülecek örnek sorularında günlük hayatın içinden seçilmesine özen gösterilmesi.

C-)Derse karşı ilgisizliği ve açık başarısızlığı bilinen öğrencilerin bu sorunlarının çözümü için sınıf rehber öğretmeni, öğrenci velisi ve rehberli servisi ile işbirliğine gidilmesine karar verildi.

4-)…….:9. Sınıflarda çocukların müfredata uygun düzeyde gelmemeleri.

………:12. Sınıfların YGS ve LYS hazırlık sebebiyle okula olan ilgilerinin azalması verimli ders yapılmasını engellemektedir.

…….:10. Sınıf geometri müfredatının yoğunluğu sebebiyle üçgen geometri konularının tam olarak kavranılmasına imkan vermediği için 11. ve 12. snıf   geometri derslerinin istenilen düzeyde kavranılması zorlaşmaktadır.

KARAR:

a-)2013-2014 Eğitim Öğretim yılında uygulanan yeni müfredatın bir önceki yıla göre öğrencilerin bilgi düzeylerine daha yakın olduğu görülmüş ve başarının artacağı kanaatine varılmıştır.

b-) Sınıflarda uygulanan geometri programı yeni sistem ile düzenlendiği görülmüştür

5-)Yeni sistem programı incelendiğinde şu anki  programda görülen sıkıntıların kalkacağı kanaatine varılmıştır.

6-)FATİH projesi kapsamında akıllı tahtaların kullanımı ve EBA dan yararlanılması da hem zümre hem de diğer zümrelerle işbirliğine gidilecektir.

7-)Ders akışına uygun olacak şekilde günlük hayattaki problemleri dersin içine katacak şekilde etkinlikler ile dersin ilgi çekici hale getirilmesine kara verildi.

8-)Bölgemizde iki meslek ve iki Anadolu lisesi olduğundan ve müfredat programlarının farklı olması nedeniyle ortak sınav yapmanın gerçekçi olmayacağı ancak Anadolu liseleri kendi aralarında meslek liseleri kendi aralarında ortak sınav yaparlarsa faydalı olacağı düşünülmüştür.

9-)Başarısız öğrencilerin okul rehberlik servisi ve ailesiyle bir araya getirilerek başarının artırılmasına karar verildi.

10-)2013-2014 Eğitim öğretim yılında getirilen sınıf bazında %50 başarı şartı mevcut öğrencilerin bilgi düzeylerinin daha üst seviye çıkmasına engel teşkil etmiştir. Bölgemizde %50 ‘nın altında olan sınav tekrarları yapılmış %50 sağlanmış ancak bu başarı tamamen göreceli kalmıştır. Öğrencinin bilgi düzeyinde bir değişiklik olmamıştır.

Sınıf başarı notunun 45 ten 50 ye çekilmesi öğrenci başarını olumsuz olarak etkilemiştir.

 

Bölge Zümre Başkanı          Matematik Öğretmenleri

….                                            ….                                         ….     …

 

 

 

 

14.02.2014

                                                                   UYGUNDUR

….

……. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü

Benzer Konular

2014-2015 Matematik 1. Dönem Zümre Tutanağı

2014-2015 Matematik 1. Dönem Zümre Tutanağı

  Matematik dersi için hazırlanmış 2014-2015 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı Tutanağı...

Matematik Ortaokul Sene Başı Zümresi 2014-2015

Matematik Ortaokul Sene Başı Zümresi 2014-2015

  2014-2015 eğitim öğretim yılı Matematik dersi Ortaokul sene başı zümresi aşağıdaki linkte bulunmaktadır. İlgili...

Lise Matematik Sene Başı Zümresi 2014-2015

Lise Matematik Sene Başı Zümresi 2014-2015

  2014-2015 eğitim öğretim yılı lise matematik dersi sene başı örnek zümresi aşağıdaki linkten indirilebilir....

2013-2014 Sene Sonu Lise Matematik Zümresi

2013-2014 Sene Sonu Lise Matematik Zümresi

  2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK GRUBU DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI   Toplantı...

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

    ……………………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,                                                                               BARTIN 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sene sonu  Matematik dersi zümresinin 10.06.2014günü...Yukarı