RASYONEL SAYI NEDİR
•Denk kesirlerin oluşturduğu her kümeye bir rasyonel sayı denir.Bu sayıların oluşturduğu kümeye de rasyonel sayılar kümesi denir.Q sembolü ile gösterilir.
•Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.
•Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.
•Her kesir bir rasyonel sayıdır.
•Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara, pozitif rasyonel sayılar; sıfırdan küçük olan rasyonel sayılara da negatif rasyonel sayılar denir.
•Her doğal sayı bir tam sayıdır.Her tam sayı da bir rasyonel sayıdır.Buna göre:
•N c Z c Q
Kesir Çeşitleri
•   Basit kesir: Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere denir.

-1/2 , -3/4, 12/13

•  Bileşik kesir: Payı paydasına eşit veya payı paydasından mutlak değerce büyük olan kesirlere  kesir denir.

-5/2  , 13/12 , 4/-3

•  Tam sayılı kesir: Herhangi bir sayma sayısı ile birlikte yazılabilen kesirlere tam sayılı kesir denir.

2 ½ , 3¾

*Her bileşik kesir bir tamsayılı kesir biçiminde

yazılabilir. 2 ½ = 2+1/2