5. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2013-2014
5. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2013-2014

Yazılıdan örnek soru:

 

1)Okunuşları verilen ondalık kesirleri yazınız.(10 puan)

 

Bir tam onda yedi =                                        On üç tam yüzde iki =

Sıfır tam yüzde yirmi dört =                            On beş tam binde sekiz =

On beş tam binde sekiz =                                İki tam yüzde yirmi dört =

Yirmi iki tam yüzde dokuz =                          Beş tam onda sekiz =

Dört tam binde yirmi dokuz =                         Bir tam binde bir=

 

Tıkla indir