eslik

Eşlik ve Benzerlik Konusu Sitemizden porno izle‘yerek rahatınıza erişebilirsiniz.

Aynı şekil ve ölçülere sahip olan, aralarından rastgele birinin çoğaltılan kopyalarına ya da üst üste geldiğinde çakışan şekillere eş şekiller adı verilir.

Biçimleri aynı olan,  açıları ve karşılıklı kenar uzunluklarının ölçüleri de birbirine eşit olan çokgenlere eş çokgenler adı verilir.

Birbiriyle aynı biçim fakat farklı büyüklüklere sahip şekillere benzer şekiller adı verilir. Sitemizden sex izle‘yerek rahatınıza erişebilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamayı çokgenler açısından yaparsak; açıları eş ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan çokgenlere de benzer çokgenler adı verilir. Bahsettiğimiz bu orana da benzerlik oranı denir.Başka bir deyişle benzerlik bir şeklin belli oranlarda küçültülmüşü veya büyültülmüşü olarak söylenebilir.

Birbiriyle eş olan şekiller ayrıca birbirine benzerdir ve benzerlik oranları 1’dir. Fakat benzer şekiller eş kabul edilmezler.

Benzerliği değerlendirilen şekiller aynı özel sınıfa ait olmalıdırlar. Üçgenler üçgenlerle,dörtgenler dörtgenlerle, paralelkenarlar paralekenarlarla, beşgenler beşgenlerle kırşılaştırılmalıdırlar. Sitemizden brazzers porno izleyerek rahatınıza erişebilirsiniz.