BİR DÜZLEM İLE BİR GEOMETRİK CİSMİN ARA KESİTİ

 

BİR KÜRE İLE BİR DÜZLEMİN KESİTİ

 

.
.

 

Bir kürenin bir düzlem ile  kesitinden DAİRE oluşur.

 

KARE PİRAMİT İLE BİR DÜZLEMİN KESİTİ

 

.
.

 

Bir kare piramidin tabanına paralel  bir düzlem ile ara kesitinden KARE  oluşur.

 

.
.

 

Bir kare piramidin tabanına dik bir  düzlem ile ara kesitinden ÜÇGEN  oluşur.

 

.
.

 

Bir kare piramit şekildeki gibi  kesilirse oluşacak alan YAMUK  veya bir DÖRTGEN dir.

 

BİR KONİ İLE BİR DÜZLEMİN KESİTİ

 

.
.

 

Tabanına paralel bir düzlemle  kesilirse ara kesit DAİRE olur.

 

.
.

 

Tabanına dik bir düzlemle kesilirse  ara kesit bu kez ÜÇGEN olur.

 

ÜÇGEN PİRAMİT İLE BİR DÜZLEMİN KESİTİ

 

.
.

 

Bir üçgen piramidin tabanına  paralel düzlemle ara kesitinden  ÜÇGEN oluşur.

 

.
.

 

Şekildeki gibi üç noktadan kesilirse  ara kesit ÜÇGEN olur.

 

.
.

 

Şekildeki gibi A,B,C,D  noktalarından geçecek şekilde kesilirse ara kesit YAMUK veya bir DÖRTGEN olur.

 

ÜÇGEN PRİZMA İLE BİR DÜZLEMİN KESİTİ

 

Bir üçgen prizma tabanına paralel  bir düzlemle kesilirse ara kesiti ÜÇGEN olur.

 

.
.

 

Şekildeki gibi bir düzlemle kesilirse ara kesit DİKDÖRTGEN olur.

 

KARE PRİZMA İLE BİR DÜZLEMİN KESİTİ

 

.
.

 

Kare prizma tabanına paralel bir düzlemle kesilirse ara kesit KARE olur.

 

.
.

 

Kare piramit tabana dik bir düzlemle kesilirse ara kesit DİKDÖRTGEN olur.

 

KÜP İLE BİR DÜZLEMİN ARA KESİTİ

 

.
.

 

Bir küpün yüzeyine paralel bir düzlemle kesişiminden KARE oluşur.

 

.
.

 

Bir küpün şekildeki gibi üç noktadan kesilmesi ile ara kesit ÜÇGEN olur.

 

.
.

 

Bir küpün şekildeki gibi arakesitinden DİKDÖRTGEN oluşur.

 

.
.

 

Bir küpün şekildeki gibi ara kesiti BEŞGEN oluşturur.

 

BİR SİLİNDİR İLE BİR DÜZLEMİN ARA KESİTİ

 

.
.

 

Bir silindir tabanına paralel bir düzlem ile kesilirse ara kesit DAİRE olur.

 

.
.

 

Bir silindir tabanına dik bir düzlemle kesilirse ara kesit DİKDÖRTGEN olur.