lise 1 şök 2014
lise 1 şök 2014

…………… ANADOLU LİSESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM

9/C SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ              :  13.11.2013

TOPLANTI YERİ                   :  Toplantı Odası

TOPLANTI SAATİ                 :  11:35

TOPLANTIYA KATILANLAR         :

 

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve yoklama.
  2. 9/C Sınıf  öğretmeninin açıklamaları.
  3. Sınıf genel başarı durumunun değerlendirilmesi.
  4. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının ele alınması ve ders öğretmenlerinin açıklamaları.
  5. Öğrencilerin başarılarının artırılması yönelik uygulanacak yöntem ve teknikler.
  6. Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.
  7. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.
  8. Dilek ve temenniler, kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 1: Okulumuz 9-C sınıfı, şube öğretmenler kurulu 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı 1. kanaat dönemi toplantısını yapmak üzere 9. Sınıflardan sorumlu olan müdür yardımcısı ………………başkanlığında, 13.11.2013 tarihinde saat 11:35’te  okul toplantı odasında toplandı. Gündemin 1. maddesi gereği, sınıf rehber öğretmeni …………  tarafından yapılan yoklama sonunda; tüm öğretmenlerin yapılan toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve gündemin ikinci maddesine geçilmiştir.

Madde 2:  Açılış konuşmasını sınıf rehber öğretmeni …………. yaptı: “ 9-Csınıfı öğrencileri okulumuzun 9. sınıflar içinde başarı durumu iyi olan bir sınıfıdır.  Dolayısıyla bu başarının daha iyi bir noktaya taşınması temel hedefimizdir. Öğrencilerimizin eğitimli birer fert olarak YGS ve LYS sınavlarında başarılı olmaları en büyük amacımızdır. Bu noktada öğrenci, öğretmen, veli diyalogunu geliştirip, hedefimize ulaşmalıyız. Bu kurulda alacağımız kararların öğrenciler açısından faydalı olmasını diliyorum.” Dedi ve gündemin 3. maddesine geçildi.

Madde 3: Sınıf Rehber Öğretmeni  …………………..: “ Öğrencilerimizin şu an itibariyle Lise hayatına adapte olmanın son aşamasında oldukları bu süreci kısa sürede atlattıkları için mutlu olduğumu belirtmek isterim. Öğrencilerimizi sınavlardaki başarı durumu genel itibariyle yüzde ellinin altında kalmayacaktır. Verimli ders çalışma tekniklerini ve etkin dinleme ve kavrama tekniklerini öğrendikten sonra öğrencilerimizin genel anlamda başarı düzeyi daha da artacaktır düşüncesindeyim.

 

Madde 4: Sınıf Rehber Öğretmeni ……………….: “Sınıfımızda ciddi anlamda sosyal ilişkileri zayıf olan ve arkadaşlarıyla iletişim kurma konusunda sorunlar yaşayan öğrenci yoktur. Öğrencilerin genel olarak ekonomik durumlarının iyi olduğu gözlemlenmiştir. Birkaç öğrencinin ise gelir düzeylerinin asgari ücret düzeyinde olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin genel olarak ders çalışma ortamlarının olduğu ancak verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediklerini, sınavlarda kaygı düzeylerinin çok yüksek olduğunu, zaman kullanmada sorunlar yaşadıklarını, hızlı okuma yeteneklerinin olmadığını, motivasyonda sorunlar yaşadıklarını belirledim. Derse giren öğretmenler de bu konuda bana yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Başarı düzeyi böylece artacaktır. Bu sınıfta başarıyı artırabilmek için en önemli unsurlardan biri de problem teşkil eden durumlara bütün öğretmenlerin aynı hassasiyetle yaklaşmalarıdır.” dedi. Ayrıca

*Matematik Öğretmeni ……………..: “Dersimizde öğrencilerin büyük bir kısmı başarılılar. Bir kısmı ise tam olarak kendilerini derse vermedikleri için başarılı olamıyorlar. Bu farkı ortadan kaldırmak için, bu tip öğrencilerle görüşüp, dersi dinlemeleri yönünde ikna etmeye çalışıyorum. Şu an itibariyle karakter yönüyle problemli öğrencimiz yok. Fakat daha başarılı olmaları için, biraz daha gayretli olmaları gerekiyor.”

 

Ders takibi, derse kendini verme, planlı ,sistemli çalışma ve ödevleri günü gününe yapma noktasında sıkıntılar yaşamaktayız. Rehberlik saatlerinde konu ile ilgili uyarılar yapılmakta gerekli yol göstermelerde bulunulmaktadır. Özellikle birkaç öğrencinin ders işlenirken ciddiyetsiz tavırlar sergilediği dikkatini toplamada güçlük çektiği tarafımdan tespit edilmiştir. Bu öğrencilerle birebir görüşülerek davranışlarında düzelme olması için uyarılarda bulunulmuştur. Diyerek sınıf ile ilgili görüşlerini almak için sözü ders öğretmenlerine bıraktı:

 

 

* Tarih Öğretmeni …………………………: “Öğrencilerimizin başarı durumu iyi. Kitap okumayı seviyor olmaları tarih dersi için bir avantaj sağlamaktadır.  Bu onlara sınavlarda artı bir puan getirecektir. Derse katılımlarını genel olarak iyi buluyorum. Sınıf rehber öğretmenin tespitleri tamamen yerinde ve doğru tespitler , bu ufak pürüzleri giderdiğimiz takdirde geleceği çok parlak olan bir sınıftır. Bundan sonra daha iyi olmalarını diliyorum.”

 

 

*Fizik Öğretmeni ……………….: “ Dersimizin Lise seviyesinde yeni başlamış olması nedeniyle başarılı olamayan ve derse tam olarak adapte olamayan öğrenciler var. Fakat, dersimiz YGS ve LYS’ de büyük önem arz ediyor. Çözülen soru sayısı olarak Türkiye ortalamasının az olduğu dersimizde, bizim öğrencilerimizin başarılı olması avantaj sağlayacaktır. Sınıfta şahsıma karşı saygısız öğrenci yok. Hal ve hareketlerde de gayet dengeliler. Bu açıdan en azından sözle de olsa mükafatlandırılmaları başarılarını etkileyecektir. Diğer 9. Sınıflara göre derse katılımlarını beğeniyorum ancak yeterli bulmuyorum. Derste daha fazla aktif olmalarını bekliyorum.”

 

 

*Biyoloji Öğretmeni …………..: “ Ders takibinde sıkıntı yaşadığımız öğrenciler var. Bu öğrencilerle birebir görüşülerek başarıyı artırıcı tedbirlerin alınmasıyla konuların daha iyi kavranabileceğini düşünüyorum”

 

 

*Kimya Öğretmeni ………………..: “Öğrencileri başarı durumları beni de mutlu etmektedir. Lise yaşantısına alıştıkça çalışma sistemleri olumlu yönde gelişecektir. Ancak bazı öğrencilerin yeterli olmadıklarını gözlemliyorum. Onlarla birkaç görüşme yaparak anlayamadıkları konuları telafi etmeye çalıştık. Yinede istediğim seviyede değiller. Bu nedenle daha çok soru taramalarını öneriyorum. Fen grubu dersler onların sınavdaki başarılarında çok etkili. Bunu kendileri ile de paylaşıyorum.”

 

 

*İngilizce Öğretmeni ………………: “Arkadaşlar söylenecek olanları söylediler. Onlara ek olarak, velilerle bir an önce irtibata geçmemiz gerektiği inancındayım. Çünkü, eğitimdeki en önemli saç ayaklarından biri de velidir. Onları ne kadar eğitim faaliyetlerine dahil edebilirsek öğrencilerimizin başarıları da o denli artacaktır.”

 

 

*Türk Edebiyatı Öğretmeni ……………..: “Öğrencilerin kitap okumaları desteklenerek,  soruları anlama ve yorumlama becerilerini artırdık. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti.”

 

 

*Müzik Öğretmeni …………. : “Müzik  dersi ile ilgili herhangi bir sorun oluşmadı. Aksine iyi bir paylaşım temelli ders işlediğimizi söyleyebilirim. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerekli, ayrıca başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerekmektedir.” dedi ve beşinci maddeye geçildi.

 

Toplantıya katılan diğer öğretmenler de sınıf içindeki problemlerin ve ders işleyişteki sıkıntıların genellikle aynı olduğunu dile getirerek, ortak bir tavır sergileyerek tüm öğrencilerin derslerdeki dikkatsizliğinin, ödev yapmadaki yetersizliklerin giderilebileceği konusunda ortak fikirde olduklarını beyan ettiler.

 

 

Madde 5: Öğrenci başarısının arttırılması için alınması gereken tedbirler görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-                         Davranış sorunu olan öğrencilerle ilk etapta sınıf rehber öğretmeni birebir görüşmeler yapacaktır. Gerek görülürse bu öğrencilerin aileleri ile konuşulacak.

2-                         Sosyal ilişkileri iyi olmayan öğrencilerin öncelikle aktif öğrencilerle arkadaşlık etmeleri sağlanacaktır. Bu öğrencilere görevler verilerek başarıya ulaşmanın verdiği güven duygusunu yaşamaları sağlanacaktır.

3-                         Sınıf olarak başarı durumunun artırılabilmesi için ders çalışma yöntemleri hakkında öğrencilere tekrar bilgi verilecek ve bu yöntemleri uygulamaları konusunda takip edilecektir.

4-                         Başarılı öğrenciler çeşitli fırsatlarla ödüllendirilecek, diğer öğrenciler de çalışmaya özendirilecektir.

5-                         Ders anlatımında öğrencilerin daha aktif görev almaları sağlanacak, dersler öğrenci eksenli olarak işlenecektir.

6-                         Ders araç ve gereçleri mümkün olduğu kadar çok kullanılacak ve böylece anlatılan bilgiler daha çok somutlaştırılacaktır.

 

 

Madde 6: Sınıf Rehber Öğretmeni …………: “Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şarttır. Bu bağlamda veliyi de eğitim-öğretimin içine çekmeliyiz. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, çocukların kötü ortamlardan uzak tutulması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevler veliye düşmektedir. Bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşü hakimdir.” dedi. Bu konuda Müdür Yardımcısı …………………………….. “Öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, öğrenci velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerekmektedir. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı artıracaktır.” Dedi.

Madde 7: Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

Madde 10: Müdür Yardımcısı ………….  2013–2014 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı.

……/……./………..

UYGUNDUR

…………………..

OKUL MÜDÜRÜ