4 kişilik bir arkadaş grubunun yaşlarının ortalaması 11’dir.

Soru: 4 kişilik bir arkadaş grubunun yaşlarının ortalaması 11’dir. Gruba yaşlarının ortalaması 8 olan 2 kişi daha katılırsa yeni durumda bu grubun yaşlarının ortalaması kaç olur?

Cevap: Gruba yaşlarının ortalaması 8 olan 2 kişi katıldığında bu 2 kişinin yaşları toplamı 2.8 den 16 olur.

Gruptaki 4 kişinin yaşları ortalaması 11 olarak verilmiş. O halde yaşları toplamı da 4.11=44 olur.

Son durumda grupta 4+2=6 kişi olacak Bu 6 kişinin yaşları toplamı

44+16=60 olur.

Bu 6 kişinin yaşları ortalaması da 60/6=10 olur.

Şevket, harçlıklarından birinci ay 50 TL, ikinci ay 62 TL, üçüncü ay 44 TL biriktiriyor.

Soru: Şevket, harçlıklarından birinci ay 50 TL, ikinci ay 62 TL, üçüncü ay 44 TL biriktiriyor. Şevket dört ay boyunca, ayda ortalama 56 TL biriktirmek istediğine göre dördüncü ayda kaç TL biriktirmelidir?

Cevap: Şevket dört ay boyunca, ayda ortalama 56 TL biriktirmek istediğine göre 4 aylık biriken paranın ortalaması 56 tl olmalıdır.

4. ayda biriktirdiği paraya x tl diyelim. O halde

(50+62+44+x)/4 = 56 olmalıdır.

156+x=224

x=68 tl olarak cevap bulunur.