Kategori: Ünlü Matematikçiler
John Napier (1550-1617)

John Napier (1550-1617)

İskoçya’da büyük toprak sahibi olan ünlü matematikçi. Logaritma yöntemini buldu. Dönemin matematikçileri karmaşık trigonometrik tablolarla çalışmayı kolaylaştırmak için…

Francois Viete (1540-1603)

Francois Viete (1540-1603)

IV. Henry’nin hizmetindeki Fransız avukat. Trigonometrik ifadeler kullanarak Van Roomen’ın problemini çözdü. Ayrıca Cardano’nun kübik denklem çözümünü…

Rene Descastes (1596-1650)

Rene Descastes (1596-1650)

Analitik geometriyi geliştirerek tüm klasik geometriyi cebircilerin alanına sokan ünlü Fransız bilim adamı ve filozof….

Ludovico Ferrari

4. dereceden denklemin genel çözümünü kübik denkleminkine indirgeme yöntemi geliştirdi. X4+6×2+36=60x denklemini y3+15y2+36y=450’ye indirgemişti.   Tartaglia Cardano tartışmasında,…

Thomas Bradwardine Kimdir?

Thomas Bradwardine Kimdir?

Canterbury başpiskoposu. Yıldız çokgenleri araştırdı. Nicole Oresme: Normandiya Lisieux piskoposu. Bir bağımlı değişkenin bağımsız değişene göre grafiğini…

El Harezmî Kimdir?

El Harezmî Kimdir?

(Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi) Harizm 780 – Bağdat 850 Türk kökenli Matematik veAstronomi bilginidir. Cebir ve Astronomi…

St. Thomas Aquinas Kimdir?

St. Thomas Aquinas Kimdir?

Aristo’nun “gerçek sonsuzluk yoktur” ilkesini kabul etmesine rağmen, tüm sürekliliklerin potansiyel olarak sonsuza kadar bölünebilir olduğunu savunmuştu….