www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Ünlü Matematikçiler | Matematik Öğretmenleri

Kategori: Ünlü Matematikçiler

John Napier (1550-1617)

İskoçya’da büyük toprak sahibi olan ünlü matematikçi. Logaritma yöntemini buldu. Dönemin matematikçileri karmaşık trigonometrik tablolarla çalışmayı kolaylaştırmak için cebirsel ve aritmetiksel serileri, birbirleriyle ilişkilendirmeyi deniyorlardı. Napier’in bu amaca yönelik olarak ana düşüncesi, biri
Devamını Oku

Francois Viete (1540-1603)

IV. Henry’nin hizmetindeki Fransız avukat. Trigonometrik ifadeler kullanarak Van Roomen’ın problemini çözdü. Ayrıca Cardano’nun kübik denklem çözümünü trigonometrik biçime indirgeyince, sanalları kullanmak gereksizleştiği için “indirgenemez durum” korkutuculuğunu yitirdi. En önemli başarısı denklemler kuramının
Devamını Oku

Ludovico Ferrari

4. dereceden denklemin genel çözümünü kübik denkleminkine indirgeme yöntemi geliştirdi. X4+6×2+36=60x denklemini y3+15y2+36y=450’ye indirgemişti.   Tartaglia Cardano tartışmasında, Cardano’nun tarafını tuttu. Cartelli adlı eseri Ars magna ile birlikte kübik denklemlerin çözüm yöntemlerinin tarihini
Devamını Oku

Thomas Bradwardine Kimdir?

Canterbury başpiskoposu. Yıldız çokgenleri araştırdı. Nicole Oresme: Normandiya Lisieux piskoposu. Bir bağımlı değişkenin bağımsız değişene göre grafiğini çizdi. Bu, çağdaş koordinat geometrisine belli belirsiz bir geçişi gösterir. Descartes gibi Rönesans matematikçilerini etkilemiş olabilir.
Devamını Oku