Kendimize bir denklem belirleyelim. Örneğin;

x-7=2 olsun. X yerine rastgele bir sayı verelim, mesela bu sayı 18 olsun. Şimdi x yerine 18 koyduğunuzda yani;

18-7= 2 ifadesi yanlış bir ifade olmaktadır. Eğer belirlediğimiz önermede x yerine 9 yazarsak

9-7=2 doğru bir önerme olur. Bu denkleme göre

x=9 deriz.

Çözüm kümemiz ise:

çözüm kümesi
çözüm kümesi

Bu durumda 18 çözüm kümemizin elemanı değildir fakat 9 çözüm kümemizin elemanıdır.

Başka bir şekilde anlatacak olursak 9 dışındaki tüm sayılar x-7=2 denklemini karşılamadığı için çözüm kümemizin elemanı değildir.

Bir denklemde çözüm kümesindeki eleman denklemdeki yerine yazıldığında eşitliği sağlamalıdır.

çözüm kümesi
çözüm kümesi

Bu ders anlatımımızda Vitamin Eğitim videolarından faydalanılmıştır.