Geometrik Şekiller 4. Sınıf Matematik

1.    ABC   üçgeninde kenar uzunlukları   

|AB| =  8 cm,  |BC|= 5 cm ve |C|= 6 cm ise bu üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eşkenar üçgen       B) Çeşitkenar üçgen

C) İkizkenar üçgen     D) Geniş açılı üçgen

 

2. Bir üçgenin açıları  s(P) = 60˚, s(R)= 60˚  ve  

s(S)= 60˚ olduğuna göre  bu üçgen kenar özellikleri bakımından nasıl adlandırılır?

A) Çeşitkenar üçgen              B) İkizkenar üçgen

C) Dik üçgen                          D) Eşkenar üçgen

3. Alttaki üçgende s(L) = 40˚ olduğuna göre s(K) açısının yarısı kaç derecedir?

geometrik şekil üçgen
geometrik şekil üçgen

A) 50˚            B) 40˚            C) 35˚            D) 25˚

4. DEF üçgeninde  s(D) = 40˚,   s(E) = 50˚ olduğuna göre bu üçgene ne ad verilir?

A) dik açılı üçgen                   B) geniş açılı üçgen

C) dar açılı üçgen                   D) tam açılı üçgen

 

5. Bir açısının ölçüsü 95˚ olan bir üçgen aşağıdakilerden hangisidir?

A) dik açılı üçgen                   B) dar açılı üçgen

C) geniş açılı üçgen                D) doğru açılı üçgen

 

6. BCD üçgeninde s(B)= 60˚, s(C)= 25˚ olduğuna göre s(D) kaç derecedir?

A) 90˚            B) 95˚           C) 105˚                     D) 100˚

 

7.  CDE üçgeninin açılarından s(C)= 70˚,  s(D)= 50˚  olduğuna göre bu üçgene ne ad verilir?

A) geniş açılı üçgen                B) eşkenar üçgen

C) dar açılı üçgen                   D) dik açılı üçgen

8Aşağıdaki ABC üçgeni, ikizkenar üçgendir. Bu üçgende s(A)= 110˚ olduğuna göre s(B) kaç derecedir?

üçgen
üçgen

A) 90˚               B) 35˚           C) 45˚              D) 55˚

9.  Aşağıdaki üçgenlerden hangisi ikizkenar üçgendir?  

A) |DE| =  8 cm, |EF|= 8 cm ve |FG|= 6 cm

B) |AB| =  4 cm,  |BC|= 5 cm ve |C|= 6 cm

C) |KL| =  7 cm, |LM|= 7 cm ve |KM|=7 cm

D) |BC| =  4 cm,  |CD|= 5 cm ve |DB|= 6 cm

 

10. Açılarından biri 100˚  olan üçgenin diğer açılarından biri kaç derece olamaz?

A) 30˚                        B) 80˚            C) 70˚            D) 60˚

“Geometrik Şekiller 4. Sınıf Matematik” için 4 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.