Matematik Öğretmenleri

escort izmit sikis izle escort beylikduzu

Kategori: Zümre

II. Dönem Matematik – Geometri Zümresi

2. Dönem Ortaokul Matematik Zümresi 2013-2014

2. Dönem Matematik  Geometri Zümresi 2013-2014

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ARDAHAN ŞEHİT ER SERHAT ŞANLI TİCARET MESLEK LİSESİ

 

2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi: 12.03.2014

Toplantı Saati: 12 30

Toplantı No: 2

Zümre Başkanı: Sibel UZUN

Toplantıya Katılanlar: Elif Yaprak KAÇAR, Hayriye APAYDIN, Burcu ÇINAR

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama

2. Önceki zümre öğretmenleri toplantı kararlının incelenmesi

3. Çalışma takvimine göre yıllık planların uygulanabilirlik durumu

4. Atatürk ilke ve inkılapları öğretim esasları yönergesi

5. Ödevlerin durumu

6. I. dönem öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenmesi

7. II. dönem yazılı tarihlerinin belirlenmesi

8. Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması

9. Dilek ve temenniler, kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

1). 12.03.14 tarihinde zümre başkanı Sibel UZUN başkanlığında Matematik-Geometri dersinin zümre toplantısı iyi dileklerle açıldı. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2). Burcu ÇINAR bir önceki zümre kararlarını okudu.

 

3). Hayriye APAYDIN 2013-2014 eğitim-öğretim yılı I. döneminde müfredat konularının planlandığı şekliyle işlendiğini ve planlarda bir aksaklık olmadığını söyledi. Ayrıca 2. dönem ilde yapılan halk oyunları yarışması vb. münasebetiyle öğrencilerin zaman zaman çalışmalara katılmak zorunda kalacaklarını bu sebeple de konuların işlenilmesinde aksaklık olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

 

4). Önceki yıllarda olduğu gibi bu esaslar yıllık planlarda belirtilmiştir ve dersin amaçları doğrultusunda yeri ve zamanı geldiğince Atatürk ilke ve inkılaplarından bahsedilecektir.

 

5). Projeler yıllık planda belirtildiği zamanda sınıf rehber öğretmenlerinin belirlediği öğrencilere verilmiştir. Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici, günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri türden, matematiği korkulacak değil sevilecek bir ders yapacak konulardan oluşmaktadır.

Projeler, ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmiş olup yıllık planlarda belirtildiği gibi nisan ayının ilk haftası toplanacaktır. Ödevlerin değerlendirmesi aşağıdaki ölçütlere uygun olarak yapılacaktır:

 

 

         DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN DÜŞÜNCELER
01 Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı

 

5

 
02 Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanabilmesi

10

 
03 Kendisini geliştirmek amacıyla ödevi bizzat yapması ve gösterdiği çaba

10

 
04 Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması ve öğretmenine bilgi sunması

10

 
05 Kaynak kişilerle ve varsa grupla iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme yeteneği

10

 
06 Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

 

15

 
07 Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu

10

 
08 Düzgün ifade kullanma ve ödevin anlaşılabilir olması

 

10

 
09 Ödevin özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik görünümü

10

 
10 Ödevin zamanında teslim edilmesi

 

10

 
  Toplam

 

100

 

 

6). Zümre Başkanı Sibel UZUN başarısızlık durumunda sadece öğrenci veya velinin değil öğretmenin de payı olduğunu vurguladı.

 

Başarıyı arttırmak için aşağıdaki yöntemlerin uygulanmasına karar verildi:

 

ü  Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması; önemli noktalar ve temel kavramaların vurgulanması gerekir.

 

KARAR:

Her öğretmen derse hazırlıklı girecektir.

 

ü  Birbirinin önkoşulu olan konularda, bir ders konusu anlatılmaya başlanmadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi için dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. Konunun anahtar niteliğindeki kavramları belirtilmelidir.

 

KARAR:

Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.

 

ü  Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Ona işlem yaptırılmalı, onu aktif kılmak için ona ipuçları verilmelidir. Zaman zaman öğrencilere araştırma konuları verilip matematiğe bakış açıları olumlu yönde değiştirilmelidir.

 

KARAR:

Öğrenciye onu matematikten soğutmayacak nitelik ve nicelikte ev ve araştırma ödevlerinin verilmesine karar verildi.

ü  Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Başarısından haberdar edilmelidir. Eksik veya yanlış öğrenmeleri söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.

 

KARAR:

Yazılı günleri en geç iki hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Ayrıca her yazılı sınav sonrasında sınav soruları sınavdan sonraki ilk derste öğrencilerle birlikte sınıfta çözülecektir.

 

ü  Öğrencide matematiksel düşünme ve problem çözme davranış değişikliklerinin yanı sıra matematiğe karşı ilgi ve sevgi uyandırılmalıdır.

 

KARAR:

Her öğretmen sınıfta sevgi ortamı hazırlamalıdır. Sert bir tavırdan kaçınılmasına, öğrenciyle alay edici konuşmaların yapılmamasına, öğrencinin kişiliğini küçük düşürücü konuşmaların yapılmamasına karar verildi.

 

ü  Derste öğretmen aktif öğrenci pasif durma düşüyor. Bu durumdan kurtulmak gerekir.

 

KARAR:

Tahtaya kalkacak öğrenciyi öğretmen kendisi seçmelidir. Böylece her öğrenci kendisinin de seçilebileceği düşüncesiyle daha aktif olacaktır. Ayrıca soruyu tam çözen öğrencinin tahtaya çıkarılması mantığından çok yarım çözen veya hiç çözemeyen öğrencinin tahtaya çıkarılması mantığı güdülmelidir. Bu esnada diğer öğrencilere de soru yöneltilerek onların da sorunun çözümüne katılmaları sağlanmalıdır.

 

ü  “Matematik bir seyir sporu değildir. Matematik öğrenmek, yüzme öğrenmeye benzer; bakarak öğrenilmez. Bu yüzden matematik öğrenmek için iyi bir kalem, düzenli bir masa ve bol kâğıt şarttır.”

Matematik öğretme olayına olumlu bir şekilde yaklaşmak gerekir. Matematik öğretecek bir insan önce bu öğretmenin nedenlerini sıralamalıdır.

Başarıyı arttırmak için öğrencilere aşağıda belirtilen stratejilerin belirtilmesi kararına varılmıştır.

KARAR:

Öğrencilerin dikkatine:

            Ders çalışma stratejileri:

  1. 1.      Öğrenmeyi öğrenin.
  2. 2.      Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce kitabınızdan okuyun.
  3. 3.      Öğretmeninizi dikkatlice dinleyin ve düzenli notlar çıkartın.
  4. 4.      Dersten sonra (üzerinden bir gün geçmeden) defterinizdeki notları yazarak çalışın.
  5. 5.      Konuyu anladığınıza inanıyorsanız konuyla ilgili alıştırmaları çözün.
  6. 6.      Konunun bütününü çalıştıktan sonra kendinizi testlerle deneyin.

Eğer hala eksik olduğunuzu düşünüyorsanız rehber öğretmeninize danışınız.

 

            Problem Çözme Stratejileri:

  1. 1.      Problemi anlayıncaya kadar okuyun.
  2. 2.      Problemde verilen ve istenenleri düzenli bir şekilde yazın.
  3. 3.      Sizi sonuca götürecek teorem ve özdeşlikleri belirleyin.
  4. 4.      Verilenleri teorem ve özdeşliklerde ( işlem sırasına uygun bir şekilde ) kullanın.

5.   Sonucu bulun ve sağlamasını yapın.

 

7). İkinci dönem yazılı sınavları MART, NİSAN, MAYIS aylarının son haftalarında yapılacaktır. Fakat aradaki aralıkların kısa olması sebebiyle ilk ve son sınav tarihlerinde esnetmeler yapılabileceği belirtildi.

 

8). Orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği son değişiklikleri Elif Yaprak KAÇAR tarafından okundu.

 

9). Zümre başkanı Sibel UZUN toplantının güzel bir atmosferde geçtiğini ve bu durumun eğitim-öğretim hayatımıza da yansımasını temenni ederek toplantıyı sonra erdirdi.

 

 

 

 

 

 

 

SİBEL UZUN       E. YAPRAK KAÇAR        HAYRİYE APAYDIN       BURCU ÇINAR

 

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2014

UYGUNDUR

ŞÜKRAN BİÇER

OKUL MÜDÜRÜ

Benzer Konular

2014-2015 Matematik 1. Dönem Zümre Tutanağı

2014-2015 Matematik 1. Dönem Zümre Tutanağı

  Matematik dersi için hazırlanmış 2014-2015 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı Tutanağı...

Matematik Ortaokul Sene Başı Zümresi 2014-2015

Matematik Ortaokul Sene Başı Zümresi 2014-2015

  2014-2015 eğitim öğretim yılı Matematik dersi Ortaokul sene başı zümresi aşağıdaki linkte bulunmaktadır. İlgili...

Lise Matematik Sene Başı Zümresi 2014-2015

Lise Matematik Sene Başı Zümresi 2014-2015

  2014-2015 eğitim öğretim yılı lise matematik dersi sene başı örnek zümresi aşağıdaki linkten indirilebilir....

2013-2014 Sene Sonu Lise Matematik Zümresi

2013-2014 Sene Sonu Lise Matematik Zümresi

  2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK GRUBU DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI   Toplantı...

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

2013-2014 Matematik Sene Sonu Zümresi

    ……………………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,                                                                               BARTIN 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sene sonu  Matematik dersi zümresinin 10.06.2014günü...Yukarı