2013-2014 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı
2013-2014 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

 

Yazılıdan Örnek Sorular:

 

Soru-1 Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.( 5 PUAN)

 

     8,05 —  80,05  —   8,005  —   8,55 — 8,550

 

Soru-2 Hasan’ın bugünkü yaşı a’dır. Buna göre aşağıdakileri cebirsel ifade olarak yazınız? ( 10 PUAN)

 

        a)Ayhan’ın 5 yıl sonraki yaşı=

 

b) Hasan’ın 3 yıl önceki yaşı=

 

c)Hasan’ın yaşının 2 katının 4 eksiği=

 

d) Hasan’ın yaşının 3 eksiğinin 2 katı=

 

e) Hasan’ın yaşının  yarısının 5 eksiği=

 

Tıkla