.
.

 

2014 KPSS GK-GY Sınavı 5 Temmuz 2014 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Aşağıda üyelerimizden gelen ve akıllarda kalan sorular ve cevapları yer almaktadır. Sorular yayınlanmayacağı için net hesaplamada bizlere faydası olacaktır. Sizler de burada yer almayan aklınızda kalan soruları sayfanın altındaki yorum bölümünden yazabilirsiniz. Sorular listeye eklenecektir. Ayrıca aşağıdaki sorular kullanıcı cevapları olduğu için yanlış cevaplar yer alabilir. Yorum yaparak düzeltebilirsiniz.

 

2014 KPSS Tarih Soru ve Cevapları

 

1. 963-1187 yılları arası hüküm süren devlet : Cevap: Gazneliler

2. Falih Rıfki ATAY”ın eseri : Cevap:  Zeytin Dalı

3. khk-tüzük-yönetmelik(ıı-ııı-ı)

4. Yıldırım Bayezid döneminde beyliklerle alakalı soru: Cevap: Karamanoğulları

5. Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılmasıyla ilgili soru: Cevap:  2.meşrutiyetin ilanından sonra alınan kararla 

6. Firdevsi şehnameyi kime ithafen yazmıştır: Cevap: Mukan Kağan

7. Cevabı: Nicolaus Copernicus olan bir soru vardı.

8. Ahır işleri atlara bakar tarzında bir soru vardı : Cevap: voynuk.

9. Türkiye’de interneti ilk kullanan kurum: Cevap:  Karayolları Genel Müdürlüğü

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır (31 mart olayı ile ilgili soru) : Cevap: trablusgarp lı olan seçenek

11. 1992′ de Türkiye’nin ekonomik ve sosyal üye olduğu teşkilat : Cevap: KEI Karadeniz Ekonomik İşbirliği

12. 2. Dünya savaşından sonra çok partili hayata geçiş için kurulan parti: Cevap:  millet partisi 

13. İlk defa gizli oy: Cevap:  1950

14. I. Yıldırım Bayezit Niğbolu seferindeyken Ankarayı ele geçiren beylik hangisidir : Cevap: Karamanoğulları

15. Dünyanın çatısı: Cevap:  Tibet

16. 1615 yılında Engizisyon mahkemesi tarafından yargılanan: Cevap: Galileo

17. Tarihte hangisi seyfiyede yer almaz: Cevap: kazasker 

18. Kırımoğlu soyisimli kişi : Cevap: mustafa abdülcemil

 

2014 KPSS Matematik Cevapları

2014 KPSS Coğrafya Cevapları