FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON Faktöriyel 1’den n’ye kadar olan veya n’den geriye doğru 1’e kadar olan doğal sayıların çarpımı n! (n faktöriyel) olarak gösterilir. n!=1.2.3.4……(n-1).n n!=n.(n-1)…..3.2.1 0!=1 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24