Matematik Öğretmenleri


Permutasyon ve Faktöriyel Konusu 7. Sınıf

Permutasyon ve Faktöriyel Konusu 7. Sınıf

FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON Faktöriyel 1’den n’ye kadar olan veya n’den geriye doğru 1’e kadar olan doğal sayıların çarpımı n! (n faktöriyel) olarak gösterilir. n!=1.2.3.4……(n-1).n n!=n.(n-1)…..3.2.1 0!=1 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24 5!=1.2.3.4.5=120   Temel Sayma Kuralları Toplama yoluyla...Yukarı