teog yorumları
teog yorumları

KONU :28.11.2013 Tarihinde yapılan ortak sınavlarda(TEOG) 8. Sınıf Matematik Dersi B Kitapçığı 18. soruya itiraz.
SORU: Kenar uzunlukları √45 cm ve√20 cm bir karton, bir kenarının uzunluğu √5 cm kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak, etiketler üst üste gelmeyecek, kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır?

A)6  B ) 8  C) 10 D) 12

Doğru cevap A) 6 olarak verilmiştir. Halbuki doğru cevap D) 12 olmalıdır.

Gerekçe:Eğer soruda“Kenar uzunlukları verilen karton, verilen bilgilere göre karelere ayrılacaktır.” şeklinde bir ifade olsaydı cevap tartışmasız 6 olurdu. Halbuki bizden bir kenar uzunluğu verilen kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak şekilde kartonun kaplanması isteniyor. Karton sabitlenmemiştir. Bu nedenle kartonun her iki yüzeyinin de kaplanması gerekiyor. Her kare için iki etiket gerekiyor. 6 kare var. 6.2 =12 etiket kullanılır.Karton karenin her iki yüzeyine etiket yapıştırılırsa üst üstemi gelir.Hayır gelmez. Karton sabitlenmiş olsaydı 6 etiket kullanılırdı. Bizim önümüze boş olan yüzey üstte olacak şekilde ya da bize göre kaplanmış yüzey arkada olacak şekilde konulsa ya da tutulsa karton kaplanmıştır diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu soruda neden verilen değerlerin oluşturduğu bir yüzey denmemişte kartondan bahsedilmiştir? Kartonun verilen değerlere göre her iki yüzeyini de kaplatmak isteseydik soruyu nasıl sorardık? Bu ifadeden ne kadar farklı olurdu. Neden D şıkkına 12 değeri verilmiştir. Bir duvar yüzeyi, bir havuz yüzeyi gibi düşünülmemelidir. Verilen cismin her iki yüzeyi kaplanmalıdır. Türkçe öğretmenleri sabitlenmemiş olan bu kartonun kaplanmasını nasıl açıklar? Bu sorunun çözümü dönel (dairesel) permütasyonda (yere çizilen bir çemberin üzerine yerleştirilen anahtarlarla halkaya takılan anahtarlar gibi ) halkaya dizilen anahtarlar sıralandığında sıralama ikiye bölünürse bu soru içinde altı iki ile çarpılmalıdır

Adres : Eyüp ERDEM
A.Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi
Saray Mah. Kültür Cad. Fevziler Sok. No:1 Alanya /Antalya