Kenar uzunlukları 5 birim ve 6 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın

Soru: Kenar uzunlukları 5 birim ve 6 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanına tüm kenarlarından birer birim boşluk kalacak şekilde dikdörtgen şeklinde bir halı serilecektir. Buna göre odada halı serili olmayan alan kaç birimkaredir?

A) 8
B) 12
C) 14
D) 18

Cevap:  Dikdörtgenin toplam alanı: 5×6 = 30 birimkare yapar arkadaşlar.

Sonra, dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanına tüm kenarlarından birer birim boşluk kalacak şekilde dikdörtgen şeklinde bir halı serilecekmiş. Yani Halı serilecek bölgenin kenar uzunlukları (her kenar için 1 birim çıkartırsak) 3 br ve 4 br olur.

Bu uzunlukların olduğu alan da 3×4 = 12 birimkare yapar.

O halde halı serili olmayan alan 30 – 12 =18 birimkaredir.

Üç eş kareden oluşan ABCD dikdörtgen alanı 75 birimkare olduğuna göre

Soru: Üç eş kareden oluşan ABCD dikdörtgen alanı 75 birimkare olduğuna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç birimdir?

A) 40
B) 45
C) 50
D) 55

Cevap:  Dikdörtgen, üç tane eş kareden oluştuğuna göre, bir tane karenin alanı 75/3 = 25 birimkare yapar.

Bir karenin alanı 25 birimkare ise, kenar uzunluğu da 5 birimdir.

Son durumda dikdörtgenin çevre uzunluğu ise 8 tane karenin bir kenar uzunluğundan oluşmaktadır.

O halde dikdörtgenin çevre uzunluğu 8×5 = 40 birimdir.

Esra, alanı 25 birimkare olan bir kare çiziyor.

Soru: Esra, alanı 25 birimkare olan bir kare çiziyor. Zuhal ise bu karenin kenar uzunluğundan 2 birim fazla kenar uzunluğuna sahip bir kare çiziyor. Zuhal’in çizdiği karenin alanı, Esra’nın çizdiği karenin alanından kaç birimkare fazladır?

A) 9
B) 16
C) 24
D) 33

Cevap:  Esra, alanı 25 birimkare olan bir kare çizdiğine göre Esra’nın karesinin bir kenar uzunluğu 5 br yapar.

Zuhal ise bu karenin kenar uzunluğundan 2 birim fazla kenar uzunluğunda olduğuna göre bu kareninde bir kenar uzunluğu 5 + 2 = 7 br olur.

Bu durumda Zuhal’in çizdiği karenin alanı 7×7 = 49 br kare olur.

O halde Zuhal’in çizdiği karenin alanı, Esra’nın çizdiği karenin alanından 49 – 25 = 24 birimkare fazladır.

Kenar uzunlukları 4 br ve 9 br olan bir dikdörtgenin alanı,

Soru: Kenar uzunlukları 4 br ve 9 br olan bir dikdörtgenin alanı, bir kenarının uzunluğu 5 br olan karenin alanından kaç birimkare fazladır?

A) 7
B) 11
C) 13
D) 16

Cevap:  Dikdörtgenin alanı 4 br x 9 br = 36 br kare yapar.

Karenin alanı ise 5 br x 5 br = 25 br kare yapar.

Bu durumda dikdörtgenin alanı, karenin alanından 36 – 25 = 11 br kare fazladır.