Sin Cos Tan Cot 15,75,105,165,195,255,285 değerleri kaçtır?

sin15, cos15 tan15 cot15 sin75 cos75 tan75 cot75 sin105 cos105 tan105 cot105 sin165 tan165 cot165 cos165 sin195, cos195 tan195 cot195 sin255 cos255 tan255 cot255 sin285 cos285 tan285 trigonometrik değerleri kaçtır? sorusunun cevabını arıyoruz.

Bildiğiniz üzere bu ifadelerin açılımları da Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant tır.

Arkadaşlar aşağıdaki tabloda bu değerlerin kaça denk geldiğini görebilirsiniz.

3. Sınıf Çevre Problemleri

3. Sınıf Matematik Çevre Ölçme Problemleri nin çözümlü sorular eşliğinde siz değerli öğrencilerimiz için kolay, orta ve zor seviye de hazırlanmış soruları paylaşıyoruz.

1) Uzun kenarı 10 cm , kısa kenarı da, uzun kenarının yarısı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir?

Cevap: kısa kenarı da, uzun kenarının yarısı olduğuna göre

10/2 = 5 cm olarak kısa kenarı buluruz.

Dikdörtgenin çevresi ise 5 + 5 + 10 + 10 = 30 cm dir.

2) Mahallemizdeki futbol sahasının çevresi  146 m’dir.  Sahanın kısa kenarı  28 m  olduğuna göre uzun kenarı kaç metredir ?

Cevap: Futbol sahası bildiğiniz üzere dikdörtgen şeklindedir.

kısa kenarı 28 verilmiş, uzun kenarına x dersek

28 + 28 + x + x = 146 olmalıdır.

2x + 56 = 146

2x = 90

x= 45 olarak uzun kenarı buluruz.

3) Dedem ,kenar uzunluğu  46 m  olan kare şeklindeki tarlasının etrafına çit döşetmek istiyor. Çitin metresi 23  TL  olduğuna göre toplam kaç lira ödemesi gerekir ?

Cevap: İlk önce karenin çevresini bulalım.

46 + 46 + 46 + 46 = 184 m olarak buluruz.

Çitin metresi 23  TL  olduğuna göre

184 x 23 = 4232 TL olarak cevabı buluruz.

4) Kenar uzunlukları  98 m  ve   77 m  olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin  etrafına  10 m  aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç fidan gereklidir ?

Cevap: Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresini bulalım.

98 + 98 + 77 + 77 = 350 m olarak buluruz.

10 m  aralıklarla fidan dikileceğine göre

350/10 = 35 adet fidan gereklidir.

5) Bir kenarı 50 m olan kare şeklindeki tarlamızın çevresi kaç metredir?

Cevap: Karenin çevresi 4 kenarının toplamına eşittir.

O halde 50 + 50 + 50 + 50 = 200 m olarak buluruz.

Oran Orantı Çözümlü Sorular

Oran Orantı Konusu genellikle 6. sınıf, 7.sınıf ve 8. sınıf ta işlenmektedir. Kolay, orta ve zor seviyedeki problemleri bu yazımızda sizler için paylaşacağız.

Oran Orantı sorularının çözümlerini de açıklayıcı bir şekilde görebilirsiniz.

Soru 1:

Soru 2

Soru 3:

Soru 4:

Soru 5:

Soru 6:

Soru 7:

Soru 8:

Soru 9:

Soru 10: