√136 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

Soru: √136 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

Cevap: √136 sayısı aşağıdaki kareköklü sayıların arasındadır.

√121 < √136 < √144

11 < √136 < 12 olur.

Bir cevap yazın