1. Sınıf Matematik Problemleri Çöz

Matematik 1. Sınıf Problemleri
Matematik 1. Sınıf Problemleri

 

1- Bir sayının 7 eksiği 24’dür. Bu sayı kaçtır?

2- Bir mağazada 17 etek, 25 kazak vardır: Bu mağazadaki kazak sayısı etek sayısından kaç fazladır?

3- Bir sayı 7 onluk 8 birlikten oluşmuştur. Oluşan bu sayının 9 eksiği kaçtır?

4- Bir sayının 8 eksiği 11’dir. Bu sayının 6 ek-siği kaçtır?

5- Doğum günü partime gelen kızların sayısı erkeklerin sayısından 3 fazladır. Partide 8 er-kek olduğuna göre kızların sayısı kaçtır?

6- Pınar 15 yaşındadır. Pınar 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

7- Emirhan 16 yaşındadır. Kardeşi 10 yaşın-dadır. 4 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

8- 18’den başlayarak geriye doğru birer rit-mik sayarken 5.saymada hangi sayı söylenir?

9- Yusuf Kerem 7 yaşındadır. Ablası Merve, Yusuf Kerem’den 14 yaş büyüktür. Buna göre Ablası Merve kaç yaşındadır?

10- Berkehan bugün 7 yaşındadır. Kaç yıl son-ra 20 yaşında olur?

11- Bir kümeste 3 hindi, hindilerden 6 fazla ördek vardır. Bu kümeste kaç ördek vardır?

12- 27’den başlayarak geriye doğru birer ritmik sayarken, 8. saymada hangi sayı söylenir?

“1. Sınıf Matematik Problemleri Çöz” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.