10 ve 20 yaşlarında iki arkadaş topladıkları 330 tane kestaneyi yaşları

Soru :  10 ve 20 yaşlarında iki arkadaş topladıkları 330 tane kestaneyi yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Her birinin payına düşen kestane sayısını bulunuz.

Cevap :  Soruya göre iki arkadaş topladıkları kestaneleri yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklardır. Buna göre bu arkadaşlardan ilki yaşı ile orantılı olarak 10. k tane kestane alırken, ikinci arkadaş 20. k tane kestane alır.

10. k + 20. k = 330 tane kestane ise;

30. k = 330

k = 11 olur.

Bu durumda arkadaşlardan ilki 10. k = 10. 11 = 110 tane kestane alırken;

ikinci arkadaş 20. k = 20. 11 = 220 tane kestane alır.

 

Bir cevap yazın