11. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (2019-2020)

11. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (2019-2020) eğitim öğretim yılı için sınava hazırlık çözümlü örnek soruları paylaşacağız arkadaşlar.

Çözümlü Yazılı Sıvan Sorularını aşağıda sırasıyla paylaşıyoruz arkadaşlar.

Soru: A(2, 3), B(–4, 1) ve C(–2, 1) noktaları ABC üçgeninin köşeleridir. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 117

 

Soru: Analitik düzlemde x = 4 doğrusu üzerindeki A(a, 3) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(a, b) ve B(c, d) noktaları veriliyor. A ve B noktaları 5x – 3y – 2 = 0 doğrusu üzerinde farklı iki nokta olduğuna göre  (c- a)/(d – b) oranı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(0, 7) ve B(5, 2) noktalarına eşit uzaklıkta olup x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaç tır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x = 0, y = –1 ve x + y = a doğruları arasında kalan üçgenin alanı 8 br2 ise a hangi değeri alabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(2, 5) ve B(–3, 1) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(a – 4, 3), B(–2, 1) ve C(–3, –1) noktaları veriliyor. C noktası AB doğrusunun üzerinde ise a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x – y + 6 = 0 ve x + y – 4 = 0 doğrularının kesişim noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y = 3x doğrusuna apsisi 3 olan noktasından çizilen dik doğru, x eksenini hangi noktada kesmektedir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

y = 3x

y = 3.3

y = 9 olarak buluruz.

 

Soru: Denklemleri ay – 3x + 6 = 0 ve 4x + 3y + 7 = 0 olan paralel doğrular arasındaki uzaklık, kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Eğimi 1/3 olan ve (–1, 3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: ax – (a + 2)y + 5 = 0
8y – ax – 7 = 0
doğruları birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x – 2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan ve A(–1, 2) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 118

 

Soru: 2x + 3y = 6, x – y = 8 ve x + y = k doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: A(3, –2) ve B(0, –1) noktalarından geçen doğruya dik olan bir doğrunun eğimi kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(1, 4) ve B(–3, 6) noktaları veriliyor. [AB] nın orta dikmesinin denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Köşeleri; A(5,–1) , B(2, 3) ve C(4, 1) olan ABC üçgeninin [AC] kenarına ait yüksekliğin denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(2, 1) ve B(–1, m + 1) noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 135° olduğuna göre m kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(2, –3) noktasının 3x + 4y – 7 = 0 denklemi ile verilen doğruya olan uzaklığını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y = x + 1 ve y = x + 3 denklemine sahip doğrular arasındaki uzaklığı bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x – 3y + 6 = 0 ile 4x + ky – 16 = 0 paralel doğruları arasındaki uzaklığı bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 119

 

Soru: A(–1, 3) noktasının denklemi 4x + 3y + k = 0 olan doğruya uzaklığı 2 br ise a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: A(3t – 1, t + 1) noktasının denklemi x – y + 6 = 0 olan doğruya uzaklığı 0 ise t kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

|2t + 4| = 0

2t + 4 = 0

t = -2 olarak bulunur.

Soru: İki kenarı 4x – 3y + 15 = 0 ve 4x – 3y – 5 = 0 doğrularının üzerinde bulunan karenin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: A(1, 2), B(a, –1) ve C(2, 3) noktaları, koordinat düzleminde tepe noktası B olan bir ikizkenar üçgenin köşeleridir. Verilenlere göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: (3a + 2)x – (b + 3)y – 2 = 0 (a + 1)x – by – 1 = 0 doğrularının iki noktası ortak olduğuna göre a + b kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 120

 

Soru: 4x + 3y = 12 doğrusu, analitik düzlemi A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktaları C(7, 0) noktasıyla birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor. Verilenlere göre A(ABC) kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 121

Soru: Bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 3) ve köşe koordinatlardan biri B(–1, 1) dir. BD kenarortay olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 122

Soru: Köşeleri A(5, 11), B(–7, –3) ve C(1, –5) olan ABC üçgeninde A köşesinden geçen kenarortayın uzunluğu kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x eksenini (4, 0) noktasında kesen doğru y = 2x – 4 doğrusuna dik ise bu doğrular ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.