11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları 2019 2020

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları 2019 2020 eğitim öğretim yılı için kitap içerisinde yer alan tüm soruların sayfa sayfa,  ünite ünite olacak şekilde sıralanmış çözümleri bu yazımızda paylaşılmıştır arkadaşlar.

Soruların olduğu sayfa numaraları, sayfa 22, sayfa 47, sayfa 54, sayfa 70,  sayfa 78, sayfa 79, sayfa 80, sayfa 81, sayfa 82, sayfa 83, sayfa 84, sayfa 90, sayfa 97, sayfa 113, sayfa 115, sayfa 116, sayfa 117, sayfa 118, sayfa 119, sayfa 120, sayfa 121, sayfa 122

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ve diğer Ders Kitabı sayfalarınn çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Dilerseniz hemen sorularımıza ve çözümlerimize geçelim arkadaşlar.

1. ÜNİTE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

Soru: ABC bir dik üçgen olmak üzere m(BAC) = 90° ve m(ABC)  = 38 42′ olduğuna göre m(ACB)  yi bulunuz

Cevap: Çözümü aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: 15740° ölçüye sahip açının esas ölçüsü kaç derecedir?

Cevap: 15740 ı 360 a bölüp kalan derece değerini bulmamız gerekiyor.

15740/360 işleminin sonucu 43 yapar ve kalan sayı dğeri ise 260 tır.

O halde esas açı değerimiz 260 olarak bulunur.

 

Soru: π/6 radyanlık açının derece türünden eşitini bulunuz.

Cevap: π değerini 180 oalrak almalıyız.

O halde 180/6 = 30 derece olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: -25π/3 radyanlık açının esas ölçüsünü bulunuz.

Cevap: Paydanın iki katının katlarını atalım arkadaşlar

2.3 = 6π nin katlarını 25π den atıp daha sonra da 2π den çıkartalım arkadaşlar

25π – 24π = π yapar.

O halde -π/3 olur

= 2π – π/3

= 5π/3 oalrak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Soru: (3.sin x – cos x)/(2.cos x – sin x) = 2 olduğuna göre x dar açısının ölçüsü kaç derecedir?

Cevap: İçler dışlar çarpımı yaparak arkadaşalar.

4cosx – 2sinx = 3sinx – cosx

5cosx = 5sinx

cosx = sinx olur.

cos ve sin değerlerinin eşit olduğu tek derece 45 olduğuna göre x dar açısının ölçüsü 45 derecedir.

 

Soru: cot x / (1 – cosec x) = tan x ifadesinin en sade biçimini bulunuz.

Cevap: Çözümü aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:

 

Soru: ABC üçgeninde m(A) = 18 13 27 ve m(B) = 83 49 56 ise m(C) değerini bulunuz.

Cevap: Sorunun çözümünü aşağıda bulabilrisiniz arkadaşlar.

 

Soru: x = sin138°
y = cos310°
z = tan205°
t = cot110°

Verilenlere göre x, y, z ve t sayılarının işaretlerini bulunuz.

Cevap: Veirlen derecelere göre

x = sin138° + işaretlidir.

y = cos310° + işaretlidir.

z = tan205° + işaretlidir.

t = cot110° – işaretlidir.

 

Soru:

 

Soru:

Bu işleminde sonucunu 0 olarak buluruz arkadaşlar.

 

Soru:

 

Soru:

 

Soru:

 

Soru:

 

2. ÜNİTE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 90

Soru: A(m, –2) ve B(–1, 3) noktaları arasındaki uzaklığın 5 br olması için m kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: E(– 2, 5) ve F(4, m) noktaları arasındaki uzaklık 10 br olduğuna göre m sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap:  Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(m, 4) noktası; B(3, 2) ve C(– 1, 3) noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre m kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Koordinatları (90, 92) ve (101, 108) olarak verilen iki yer arası mesafe kaç birimdir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y ekseni üzerinde bulunan bir noktanın A(5, 3) ve B(1, –5) noktalarına olan uzaklıkları eşit olduğuna göre bu noktanın ordinatı kaç olabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 97

Soru: A(4, 1) ve B(2, 3) noktalarının orta noktasının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: C(3, 4) ve D(x, – 2) noktalarının orta noktası E(6, y) olduğuna göre x + y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Köşeleri A(1, – 2), B(4, 3) ve C(– 2, 5) olan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(3 , 5) , B(4 , 7) , C(x , y) ve D(– 1, 4) noktaları ABCD paralelkenarının köşeleri ise x + y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Paralel kenarımıza göre

x + 3 = 4 + (-1) den

x + 3 = 3

x = 0 olarak bulunur.

7 + 4 = y + 5 ten

11 = y + 5

y = 6 olarak bulunur.

x + y = 0 + 6 = 6 olarak buluruz.

 

Soru: Uç noktalarının koordinatları A(3a – 1, 4) ve B(7, 2b + 8) olan [AB] nın orta noktası, C(6 , 6) dır. Buna göre a – b kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Aşağıdaki şekilde AC = 4. BC olduğuna göre C(x, y) noktasının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

|AC| uzunluğuna 4k dersek, |AB|=3k, |BC|=k olur.

x değeri için,

AB arası uzaklık 3 ve -3 ten 6 birimdir.

AB ye biz 3k demiştik. O halde 3k=6 olur ve k değerini 2 buluruz.

Şimdi, BC arası k uzunluğunda olduğuna göre

B(-3,7) değerinde -3 ten sonra 2 birim daha gitmek gerek

Yani x değerimizi -3 üzerine 2 birim daha gittiğimizde -5 olarak buluruz.

y değeri için,

B(-3,7) değerinde 7 den sonra 2 birim daha gitmek gerek

Yani y değerimizi 7 üzerine 2 birim daha gittiğimizde 9 olarak buluruz.

 

Soru: A, B ve C noktaları doğrusaldır. A(2, – 5), B(8, 37) ve AB = 3 . AC olduğuna göre C noktasının koordinatları neler olabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Şekilde A(5, 4), C(– 3, –24) ve D(1, 9) noktaları veriliyor.

AC = 4 . BA
BD = 2 . ED olduğuna göre E noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

AC = 4 . BA eşitliğinde

|BC| = 3k dersek, |BA|=k olur. Buradan yola çıkarak

B noktasını (3,-8) olarak buluruz.

BD = 2 . EDeşitliğinden de E noktasının BD yi ikiye böldüşünü anlıyoruz.

O halde E noktasınıda bu eşitlikten (2,3) olarak buluruz.

E noktasının toplamları ise 2+3 = 5 olur.

 

Soru: Aşağıdaki ABC üçgeninde verilenlere göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde OABC paralelkenardır. B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

B noktasına B(a,b) dersek ve O noktasında (0,0) olduğuna göre

a+0 = 6+1 eşitliğinden

a=7 olarak bulunur

b+0 = 1+7 eşitliğinden

b=8 olarak bulunur.

B(7,8) den 7+8= 15 olarak sonucu buluruz.

 

Soru: A(3, 0), B(0, 4), C ve D(m, n) noktaları; ABCD dikdörtgeninin köşe koordinatlarıdır. |AD| = 10 br olduğuna göre m + n nin değeri kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Köşelerden geçen bir dikdörtgen çizdik arkadaşlar.

BDA ile AED bezer olup benzerlik oranları

5/10 = 1/2 dir.

Bu durumda |BA|=3 ise |ED|=6 ve |AE|=8 olur.

D (m,n) = D (11,6) dan

6 + 11 = 17 olarak sonucu buluruz.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin ağırlık merkezi G dir. Verilenlere göre bu üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 113

Soru: ax + 3y = 5 ve 4x + by = 7 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktası A(1, 1) olduğuna göre a.b değerini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x + 3y = 6
x – y =8
x + y = k denklemleri ile verilen doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x = 4 ve y = – 3 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2y – (a + 2)x + 3a – 6 = 0 denklemi ile verilen doğru orijinden geçtiğine göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

O (0,0)’ ı sağlar arkadaşlar. Değerleri yerine koyarsak

2.0 – (a + 2).0 + 3.a -6 = 0

3a – 6 = 0 dan

a = 2 olarak bulunur.

 

Soru: A(– 3, 4), B(2, 6) ve C(k, 8) noktaları doğrusal olduğuna göre k kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  (2 – a)x – (2 . a + 1)y – 5 = 0 denklemine sahip doğrunun eğimi -1/3 olduğuna göre a nın değeri kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: ax – 3y + 12 = 0 ve 2x – 6y – c = 0 denklemlerinin aynı doğruyu göstermesi için a.c kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(3, 4), B(2, y) ve C(1, 2) noktalarını köşe kabul eden bir ABC üçgeni çizilemiyorsa y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(1, – 3), B(x, y) ve C(2, 4) noktaları doğrusal olduğuna göre x ve y arasındaki ilişkiyi bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Eğimi –2 ve geçtiği bir nokta A(– 2, 3) olan doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Eğim açısı 45° ve geçtiği bir nokta B(3, 3) olan doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

m = tan45 = 1

y – y1 = m(x – x1)

y – 3 = 1(x – 3)

y – 3 = x – 3

y = x olarak sonucu buluruz.

Soru: A(3, 2) ve B(5, 1) noktalarından geçen doğrunun üzerindeki bir nokta C(a, – 2) ise a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

A, B den geçen doğrunun denklemini sağlar arkadaşlar

Soru: Orijinden ve A(1, – kök 3) noktasından geçen doğrunun eğim açısı kaç derecedir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Orijinden geçip 30° eğim açısı yapan doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

y = mx şeklindedir denklemi

m = tan30 = kök3/3

y = x.(kök3/3) olur.

 

Soru: 2x – 3y + 4 = 0 denklemi ile verilen doğruya paralel olup A(–1 , 3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 5x + 7y + 3 = 0 denklemi ile verilen doğru, ax + by + 9 = 0 denklemi ile verilen doğruyla çakışıktır. Buna göre a + b kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x + 4y + 8 = 0 denklemi ile verilen doğru, ax – 8y – 3 = 0 denklemi ile verilen doğruya diktir. Buna göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 3x + 2y + 5 = 0 denklemi ile verilen doğruya dik olup A(2 , –1) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y = x doğrusuna paralel olup A(2, –2) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y = –x doğrusuna dik olup A(1 , –3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

y + 3 = 1.(x – 1)

y + 3 = x – 1

y – x + 4 = 0 olarak sonucu buluruz.

 

Soru: Eğim açısı 30° olan bir doğruya dik olup A(2, –3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Yukarıda verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 115

Soru: A(1,4) noktasının d : x + y – 6 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: P(5, 6) noktasının d: 3x + y + k = 0 doğrusuna uzaklığı 10 br olduğuna göre k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 5x – 12y + 1 = 0 doğrusunun 5x – 12y + 53 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: İki kenarı 3x – 4y + 8 = 0 ve 3x – 4y + 8 = 0 doğruları üzerinde olan karenin çevresi kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 3x – 4y + 3 = 0 ve 8y – 6x – k = 0 doğruları arasındaki uzaklık 2 br olduğuna göre k, hangi değerleri alabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 116

Soru: P(–1, 2) noktası 2x – y + a = 0 doğrusu üzerinde ise a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

x yerine -1, y yerine de 2 koyarsak

2.(-1) – 2 + a = 0

-2 -2 + a = 0

a = 4 olarak buluruz.

 

Soru: Analitik düzlemde A(2, 5) ve B(–1, a) noktaları veriliyor.
AB = kök 13 br ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x + y/3 – 2 = 0 doğrusu ile koordinat eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Analitik düzlemde y = 12 doğrusu üzerindeki A(5, a) noktasının başlangıç noktasına (orijine) uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Uç noktaları (2, 3) ve (–4, 5) olan AB doğru parçasının orta noktası 2x + ky + 6 = 0 doğrusu üzerinde ise k kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

4k = 4

k = 1 olarak buluruz.

Soru: A(2, 3), B(–4, 1) ve C(–2, 1) noktaları ABC üçgeninin köşeleridir. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 117

 

Soru: Analitik düzlemde x = 4 doğrusu üzerindeki A(a, 3) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(a, b) ve B(c, d) noktaları veriliyor. A ve B noktaları 5x – 3y – 2 = 0 doğrusu üzerinde farklı iki nokta olduğuna göre  (c- a)/(d – b) oranı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(0, 7) ve B(5, 2) noktalarına eşit uzaklıkta olup x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaç tır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x = 0, y = –1 ve x + y = a doğruları arasında kalan üçgenin alanı 8 br2 ise a hangi değeri alabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(2, 5) ve B(–3, 1) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(a – 4, 3), B(–2, 1) ve C(–3, –1) noktaları veriliyor. C noktası AB doğrusunun üzerinde ise a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x – y + 6 = 0 ve x + y – 4 = 0 doğrularının kesişim noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y = 3x doğrusuna apsisi 3 olan noktasından çizilen dik doğru, x eksenini hangi noktada kesmektedir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

y = 3x

y = 3.3

y = 9 olarak buluruz.

 

Soru: Denklemleri ay – 3x + 6 = 0 ve 4x + 3y + 7 = 0 olan paralel doğrular arasındaki uzaklık, kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Eğimi 1/3 olan ve (–1, 3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: ax – (a + 2)y + 5 = 0
8y – ax – 7 = 0
doğruları birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x – 2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan ve A(–1, 2) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 118

 

Soru: 2x + 3y = 6, x – y = 8 ve x + y = k doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: A(3, –2) ve B(0, –1) noktalarından geçen doğruya dik olan bir doğrunun eğimi kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(1, 4) ve B(–3, 6) noktaları veriliyor. [AB] nın orta dikmesinin denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Köşeleri; A(5,–1) , B(2, 3) ve C(4, 1) olan ABC üçgeninin [AC] kenarına ait yüksekliğin denklemini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(2, 1) ve B(–1, m + 1) noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 135° olduğuna göre m kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(2, –3) noktasının 3x + 4y – 7 = 0 denklemi ile verilen doğruya olan uzaklığını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: y = x + 1 ve y = x + 3 denklemine sahip doğrular arasındaki uzaklığı bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x – 3y + 6 = 0 ile 4x + ky – 16 = 0 paralel doğruları arasındaki uzaklığı bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 119

 

Soru: A(–1, 3) noktasının denklemi 4x + 3y + k = 0 olan doğruya uzaklığı 2 br ise a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: A(3t – 1, t + 1) noktasının denklemi x – y + 6 = 0 olan doğruya uzaklığı 0 ise t kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

|2t + 4| = 0

2t + 4 = 0

t = -2 olarak bulunur.

Soru: İki kenarı 4x – 3y + 15 = 0 ve 4x – 3y – 5 = 0 doğrularının üzerinde bulunan karenin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: A(1, 2), B(a, –1) ve C(2, 3) noktaları, koordinat düzleminde tepe noktası B olan bir ikizkenar üçgenin köşeleridir. Verilenlere göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: (3a + 2)x – (b + 3)y – 2 = 0 (a + 1)x – by – 1 = 0 doğrularının iki noktası ortak olduğuna göre a + b kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 120

 

Soru: 4x + 3y = 12 doğrusu, analitik düzlemi A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktaları C(7, 0) noktasıyla birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor. Verilenlere göre A(ABC) kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 121

Soru: Bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 3) ve köşe koordinatlardan biri B(–1, 1) dir. BD kenarortay olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 122

Soru: Köşeleri A(5, 11), B(–7, –3) ve C(1, –5) olan ABC üçgeninde A köşesinden geçen kenarortayın uzunluğu kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x eksenini (4, 0) noktasında kesen doğru y = 2x – 4 doğrusuna dik ise bu doğrular ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

3. ÜNİTE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

Soru: Yanda f: [–5,6] ” [–3,4] ile tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

a. Grafi ğin x eksenini kestiği noktaları belirleyiniz.
b. Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıkları belirleyiniz.
c. Fonksiyonun maksimum ve minimum olduğu noktaları bulunuz.
c. Fonksiyonun [2, 4] ve [–2, –1] aralıklarında ortalama değişim hızını bulup bu aralıklarda fonksiyonun artan ve azalanlığını belirleyiniz.

Cevap:  Her bir şıkkın cevabı aşağıdaki gibidir arkadaşlar.

a) x ekseninin kestiği noktalar -5, -1 ve 3 tür arkadaşlar.

b) (-5, -1) ve (3,6) aralığında pozitif

(-1, 3) aralığında negatiftir.

c) (-3, 4) aralığından maximum noktası 4 tür.

(1,5, -3) aralığıda minimumdur.

ç) [2,4]  ten  (f(4) – f(2))/(4-2)  dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.