14 Nisan Eba TV Uzaktan Eğitim Ders Programı

14 Nisan 2020 Salı Günü için  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TRT Eba Tv Uzaktan Eğitim Ders Programı açıklantı arkadaşlar. İlokul, Ortaokul, Lise, AİHL, İHO, Uyum Sınıfı  düzeyinde açıklanan ders programı sayesinde derslerinize düzenli bir program çerçevesinde çalışabilirsiniz.

A.çklanan ders programı 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf ları içindir arkadaşlar.

14 Nisan İlkokul Ders Programı

09:00 HAYAT BİLGİSİ-1 Ülkemizde Hayat-Doğal ve Turistik Yerler-1
09:30 MATEMATİK-1 Geometriye Giriş- Geometrik Şekiller
10:00 HAYAT BİLGİSİ-2 Ülkemizde Hayat-Ülkemize Göç Edenler-1
10:30 MATEMATİK-2 Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-1
11:00 HAYAT BİLGİSİ-3 Ülkemizde Hayat -Tarihi ve Doğal Güzelliklerimiz-1
11:30 FEN BİLİMLERİ-3 Canlılar Dünyasına Yolculuk-Çevremizi Koruyalım
12:00 SOSYAL BİLGİLER-4 Etkin Vatandaşlık-Çocuk Hakları
12:30 FEN BİLİMLERİ-4 Aydınlatma ve Ses Teknolojileri-Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
13:00 İYEP MATEMATİK Çarpma/Bölme
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Paralar- Genel İhtiyaçlar
14:00 AİLE BİLGİLENDİRME Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme
14:30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat-Doğal ve Turistik Yerler-1
15:00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş- Geometrik Şekiller
15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat-Ülkemize Göç Edenler-1
16:00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme ve Paralarımız- Zaman Ölçme-1
16:30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat -Tarihi ve Doğal Güzelliklerimiz-1
17:00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Canlılar Dünyasına Yolculuk-Çevremizi Koruyalım
17:30 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Etkin Vatandaşlık-Çocuk Hakları
18:00 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Aydınlatma ve Ses Teknolojileri-Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
18:30 İYEP MATEMATİK (Tekrar) Çarpma/Bölme
19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Paralar- Genel İhtiyaçlar
19:30 AİLE BİLGİLENDİRME (Tekrar) Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme

14 Nisan Ortaokul Ders Programı

09:00 SOSYAL BİLGİLER-5 Yeni Fikirler Geliştirelim, Bilinçli Tüketici
09:30 FEN BİLİMLERİ-5 Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri
10:00 SOSYAL BİLGİLER-6 Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri
10:30 FEN BİLİMLERİ-6 Duyu Organları-1
11:00 SOSYAL BİLGİLER-7 Meslek Edindirme Kurumları
11:30 FEN BİLİMLERİ-7 Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
12:00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Ekonomi Alanında Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Çalışmalar
12:30 FEN BİLİMLERİ-8 Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
13:00 ARAPÇA-6 Trafik
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Paralar- Genel İhtiyaçlar
14:00 AİLE BİLGİLENDİRME Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme
14:30 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Yeni Fikirler Geliştirelim, Bilinçli Tüketici
15:00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri
15:30 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri
16:00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Duyu Organları-1
16:30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Meslek Edindirme Kurumları
17:00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
17:30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Ekonomi Alanında Gelişmeler, Sağlık Alanındaki Çalışmalar
18:00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
18:30 ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik
19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Paralar- Genel İhtiyaçlar
19:30 AİLE BİLGİLENDİRME (Tekrar) Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme

14 Nisan Lise Ders Programı

09:00 TARİH-9 İslam Medeniyetinin Doğuşu / Emeviler
09:30 KİMYA-9 Sıvılar
10:00 TARİH-10 Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
10:30 KİMYA-10 Yaygın Asitler, Bazlar Ve Kullanım Alanları
11:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-10 Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
11:30 TARİH-11 Sermaye ve Emek
12:00 KİMYA-11 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
12:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-11 Yeni Dinî Hareketler-2
13:00 T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 20.YY Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
13:30 KİMYA-12 Galvanik Hücreler
14:00 SİYER-10 Seriyye ve Gazveler : Savaşa İzin Verilmesi, İlk Seriyyeler
14:30 FIKIH-10 Zekatın Farziyeti ve Önemi
15:00 HADİS-10 İlim ile İlgili Hadis Metinleri-2
15:30 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 11 Bilgisayarlı Kontrol
16:00 HARİTA VE TAPU KADASTRO 11 Arazi Ölçme ve Hesapları
16:30 TARİH-9 (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu / Emeviler
17:00 KİMYA-9 (Tekrar) Sıvılar
17:30 TARİH-10 (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
18:00 KİMYA-10 (Tekrar) Yaygın Asitler, Bazlar Ve Kullanım Alanları
18:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
19:00 TARİH-11 (Tekrar) Sermaye ve Emek
19:30 KİMYA-11 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
20:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Yeni Dinî Hareketler-2
20:30 T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20.YY Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
21:00 KİMYA-12 (Tekrar) Galvanik Hücreler
21:30 SİYER-10 (Tekrar) Seriyye ve Gazveler : Savaşa İzin Verilmesi, İlk Seriyyeler
22:00 FIKIH-10 (Tekrar) Zekatın Farziyeti ve Önemi
22:30 HADİS-10 (Tekrar) İlim ile İlgili Hadis Metinleri-2
23:00 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 11 (Tekrar) Bilgisayarlı Kontrol
23:30 HARİTA VE TAPU KADASTRO 11 (Tekrar) Arazi Ölçme ve Hesapları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.