150 sayısı, 30 sayısının % kaçıdır?

Soru : 150 sayısı, 30 sayısının % kaçıdır?

Cevap :  150/30 = 5/1  = 5.100/1.100 = 500/100 = %500’tür.

Dolayısıyla 150 sayısı 30 sayısının %500’ü olur.

Bir cevap yazın