1’den farklı aralarında asal iki sayının EBOB’u ile EKOK’unun toplamı 15

Soru: 1’den farklı aralarında asal iki sayının EBOB’u ile EKOK’unun toplamı 15 olduğuna göre bu sayıları bulunuz.

Cevap: EBOB + EKOK = 15

1 + EKOK = 15

EKOK = 14

olduğuna göre ekok bu iki asal sayının çarpımı olacaktır. Bu sayılar 2 ve 7 dir.

Bir cevap yazın