Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Soru: Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

a) (6 – x) · 5x
b) 9x · (2x – 3)
c) (5x + 1) · (1 – x)
ç) (3 – 2x) · (x + 6)

Cevap: Her bir şıkkın yanıtı aşağıdaki gibidir.

a) (6 – x) · 5x = -5×2  + 30x

b) 9x · (2x – 3) = 18x2 – 27x

c) (5x + 1) · (1 – x) = 5x – 5x2 + 1 – x = -5x2 + 4x + 1

ç) (3 – 2x) · (x + 6) = 3x + 18 – 2x2 – 12x = – 2x2 – 9x + 18

Bir cevap yazın