2. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı

2. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir:

1) Nesne Sayılarını Bulalım
2) Onluk ve Birliklere Ayıralım
3) Tahmin Edelim
4) Basamak Değerini Bulalım
5) Ritmik Sayma Yapalım
6) Örüntü Oluşturalım
7) Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım
8) Sayıların Yakın Olduğu Onlukları Bulalım

Nesne Sayılarını Bulalım

Sayıları ifade etmeye yarayan işaretlere rakam denir. Rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur.
Örneğin 15, 25, 43 …

Örnek: Sincapların ormandan topladıkları meşe palamutlarını sayalım.

Onluk ve Birliklere Ayıralım

Aynı türden 12 nesne düzineyi oluşturur.
Aynı türden 10 nesne desteyi oluşturur.

Örnek: Deste ve Düzine için görsel örnekler.

Örnek: 29 ve 51 sayılarını model kullanarak onluk ve birliklerine ayıralım.

 

Tahmin Edelim

Gerçek sonuçtan farklı olarak çözümü tahmin yolu ile bulduğumuz yöntemdir. Çıkan sonucu gerçek sonuç ile karşılaştırırız.

Örnek: Emre’nin tahminini sayarak kontrol edelim. Gerçek sonuç ile karşılaştıralım.

Cevap: Emre masada 10 tane bardak olduğunu tahmin ediyor.
Masada 11 tane bardak vardır.
Emre’nin tahmini = 10
Bardak sayısı = 11
Aradaki fark = 1

 

Basamak Değerini Bulalım

Bir sayıda rakamların yazıldığı yer basamaktır. Rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değer basamak değeridir.

Örnek: 92 sayısının basamak adlarını ve basamak değerlerini gösterelim.

Örnek: 32 sayısının basamak adlarını ve basamak değerlerini gösterelim.

32 sayısındaki 3’ün basamak değeri 3 onluğu ifade ettiği için 30’dur. 2’nin basamak değeri ise 2 birliği ifade ettiği için 2’dir.

Ritmik Sayma Yapalım

Ritmik sayma, sayıların belli bir düzen içinde artması veya azalmasıdır. Örneğin;

İleriye doğru birer birer sayarken sayıları birer artırırız.
İleriye doğru ikişer ikişer sayarken sayıları ikişer artırırız.
İleriye doğru üçer üçer sayarken sayıları üçer artırırız.
Geriye doğru ikişer ritmik sayarken sayıları ikişer azaltırız.

Örnek: 10’dan başlayarak 29’a kadar ileriye doğru birer ritmik sayalım.

Örnek: Kirazların sayısını ikişer sayarak bulalım.

Yukarıda 48 tane kiraz vardır.

Örnek: Yoncaların yaprak sayısını üçer sayarak bulalım.

Yukarıda 30 tane yonca yaprağı vardır.

 

Örüntü Oluşturalım

Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir.

Örnek: Aşağıda verilen örüntünün kuralını bulalım. Boş bırakılan yere uygun sayıları yazalım.

Cevap: 20, 17, 14 ve 11 arasındaki ilişki, her sayı kendinden önceki sayının 3 eksiğidir. O hâlde 11’den sonra sırayla 8 ve 5 yazılmalıdır.

Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım

Bilgi : İki basamaklı sayıların onlar basamağındaki rakamlar aynı ise birler basamağına bakılır. Birler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

Örnek: 28, 21, 23 sayılarını karşılaştırıp sıralayalım.

Cevap: Verilen sayıları onluk ve birliklerine ayıralım.

28 ⇒    2 onluk, 8 birlik
21 ⇒     2 onluk, 1 birlik
23 ⇒    2 onluk, 3 birlik

O hâlde 28, 21, 23 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı; 28, 23, 21 şeklinde olur.

 

Bilgi : İki basamaklı doğal sayıları karşılaştırırken önce sayıların onlar basamağına bakılır. Onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

Örnek: 47, 59, 32 sayılarını karşılaştırıp sıralayalım.

Cevap: Verilen sayıları onluk ve birliklerine ayıralım.

47  ⇒    4 onluk, 7 birlik
59  ⇒    5 onluk, 9 birlik
32  ⇒    3 onluk, 2 birlik

O hâlde 47, 59, 32 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı; 59, 47, 32 şeklinde olur.

Sayıların Yakın Olduğu Onlukları Bulalım

Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakarız.
Birler basamağı 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar önceki onluğa yuvarlanır.
Birler basamağı 5, 6, 7, 8 ve 9 olan sayılar sonraki onluğa yuvarlanır.

Örnek: Benekli kelebek 64. çiçekte duruyor. Hangi onluğa daha yakın olduğunu gösterelim.

Örnek: 21 sayısı: Birler basamağında 1 olduğundan dolayı önceki onluğa yani 20 ye yuvarlanır.

Örnek: 35 sayısı: Birler basamağında 5 olduğundan dolayı sonraki onluğa yani 40 a yuvarlanır.

Bir cevap yazın