2. Sınıf Geometrik Cisimler Ve Şekiller Konu Anlatımı

2. Sınıf Geometrik Cisimler Ve Şekiller Konu Anlatımıgenellikle 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 8. sınıf derslerinde işlenen bir konu olup tüm geometrik şekillerin açılımlarını paylaşacağız.

Belli düzlemsel şekillerin birleştirilmesiyle oluşan cisimlere geometrik cisimler denir. Geometrik cisimler 3 boyutludur. Yani boyu, eni ve yüksekliği vardır. Bu geometrik cisimlerin diğer bir ismi de katı cisimlerdir.

Geometrik cisimlerin başlıcaları;  prizmalar(küp, kare prizma, üçgen prizma), piramitler, silindir ve konidir.

İnceleyeceğimiz geometrik cisimler, küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, küre, koni

Geometrik cisimler bazı özelliklere sahiptir. Bunları anlatmadan önce bazı tanımların ne olduğuna bakalım.

Ayrıt; Bir prizmada farklı yüzeyleri birbirinden ayıran çizgi ayrıttır. İki düzlemin kesişim kümesi bir doğruyu oluşturur. Kimi zaman ara kesit diye de anılan bu doğruya ayrıt da denilir. Geometrik cisimlerin kenar elemanları ayrıta bir örnektir.

Yüz; Geometrik cisimlerin yüzeylerini oluşturan her bir şekle cismin yüzü denir. Geometrik cisimlerin bir yüzeyi vardır ve bu yüzey cismin yüzeylerinden oluşmaktadır.

Açınım; Bir geometrik cisim tüm yüzeylerinin açılıp düz zemin üzerine yayılması veya çizilmesi açınımdır.

KARE

Yukarıda bulunan ABCD karesinin kenarları [AB], [BC], [CD], [DA] şeklinde; kenar uzunlukları ise IABI, IBCI, ICDI ve IDAI şeklinde ifade edilir.

DİKDÖRTGEN

Yukarıda bulunan KLMN dikdörtgeninin kenarları [KL], [LM], [MN], [NK] şeklinde; kenar uzunlukları ise IKLI, ILMI, IMNI ve INKI şeklinde ifade edilir.

ÜÇGEN

Tüm kenarları eşit uzunlukta olan üçgenlere eşkenar üçgen adı verilir.

Üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşit, üçüncü kenar uzunluğu diğerlerinden farklı ise bu üçgen türüne ikizkenar üçgen denir.

 

Üçgenin tüm kenarları birbirinden farklı uzunlukta ise bu üçgen türü çeşitkenar üçgen olarak adlandırılır.

KÜP

küp
küp

 

6  yüzeyi  vardır.

12  ayrıtı vardır.

8  köşesi vardır.

Bütün yüzeyleri  karedir.

 

küp
küp

 

KARE PRİZMA

 

kare prizma
kare prizma

 

6  yüzeyi , 12  ayrıtı, 8  köşesi  vardır.

 

Alt  ve  üst  yüzeyleri kare, yan yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir.

 

kare prizma
kare prizma

 

DİKDÖRTGENLER  PRİZMASI

 

dikdörtgenler prizması
dikdörtgenler prizması

 

6 yüzeyi ,  12  ayrıtı, 8  köşesi  vardır.

Bütün yüzeyleri dikdörtgendir.

 

dikdörtgenler prizması
dikdörtgenler prizması

 

ÜÇGEN  PRİZMA

 

üçgen prizma
üçgen prizma

 

5 yüzeyi , 9 ayrıtı, 6 köşesi vardır.

Alt  ve  üst  yüzeyleri üçgendir.

 

üçgen prizma
üçgen prizma

 

SİLİNDİR

 

silindir
silindir

 

Alt ve üst tabanları  dairedir. Yan  yüz  açılınca dikdörtgen olur.

Ayrıtı  yoktur.

 

silindir
silindir

 

KÜRE

 

küre
küre

 

Ayrıtı,  köşesi  yoktur.

 

KONİ

 

prizma
prizma

 

Daire  bir  tabanı  vardır. Ayrıtı  yoktur.

 

prizma
prizma

Bir cevap yazın