2. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 233-234-235-236

2. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tekno Artı Sayfa 233-234-235-236 nın yanıtlarını paylaşacağız. Dilerseniz sorularımıza geçelim arkadaşlar.

Soru: Deniz’in kumbarasında 2 tane 20 TL, 1 tane 10 TL ve 3 tane 5 TL vardır. Deniz’in kumbarasında toplam kaç TL vardır?

Cevap: Tüm paraları toplayalım arkadaşlar

2×20 = 40 tl

1×10 = 10 tl

3×5 = 15 tl

Toplamda ise 40 + 10 + 15 = 65 tl yapar.

 

Soru: Bayramda annem 22 TL, babam 30 TL ve teyzem 15 TL harçlık verdi. Toplam kaç TL harçlık topladım?

Cevap: Tüm paraları toplarsak

22 + 30 + 15 = 67 tl yapar.

 

Soru: Doruk, eylül ayında 32 TL, ekim ayında 35 TL ve kasım ayında 30 TL biriktiriyor. Doruk üç ayda toplam kaç TL biriktirmiştir?

Cevap: Tüm paraları toplarsak arkadaşlar.

32 + 35 + 30 = 97 tl yapar.

 

Soru: Melisa 80 TL’sinin 45 TL’si ile kardeşine hediye aldı. Kalan parasının 20 TL’sini kumbarasına koydu. Melisa’nın geriye kaç TL’si kaldı?

Cevap: Melisa 80 TL’sinin 45 TL’si ile kardeşine hediye alınca

80 – 45 = 35 lirası kalır. Kalan parasının 20 TL’sini kumbarasına koyarsa

Geriye 35 – 20 = 15 tl si kalmış olur.

 

Soru: Ebru, fiyatı 68 TL olan elbiseyi satın almak istiyor. Ebru’nun 56 TL’si vardır. Ebru’nun kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır?

Cevap:  68 – 56 = 12 tl olur.

Demek ki Ebru’nun 12 TL’ye daha ihtiyacı vardır

 

Soru: Efe 50 TL’sinin 10 TL’si ile kitap, 5 TL’si ile defter aldı. Efe’nin geriye kaç TL’si kaldı?

Cevap: Toplam harcama, 10 + 5 = 15 tl dir.

Geriye ise 50 – 15 = 35 tl si kalmıştır.

 

Soru: 3 hafta, 2 gün ve 24 saatlik bir seyahatin toplam kaç gün sürmüş olduğunu belirtiniz.

Cevap: 3 hafta içerisinde 3×7 = 21 gün vardır.

24 saatte 1 gün olduğuna göre

Toplam seyahat, 21 + 2 + 1 = 24 gün sürmüştür.

 

Soru: Günlük 1 saat 30 dakika ders çalışan bir öğrenci saat 09.00’da çalışmaya başlarsa saat kaçta ders çalışmayı tamamlar?

Cevap: 09.00’da çalışmaya başladıktan 1 saat 30 dakika sonra

saat 10:30 olur.

 

Soru: Sınıf arkadaşlarınızın en sevdikleri rengi araştırınız. Topladığınız verileri kullanarak defterinize çetele ve sıklık tabloları oluşturunuz.

Cevap: Benim sınıf arkadaşlarım, Elif, Merve, Ahmet ve Ali dir.

Elif in en sevdiği renk sarı, Merve nin en sevdiği renk pembe,

Ahmet in en sevdiği renk Mor

Ali nin en sevdiği renk ise beyazdır.

 

Soru: Yukarıda verilen masanın uzunluğunu üzerinde bulunan kalemle ölçtüğünüzde sonucu kaç kalem bulabilirsiniz? Cevabınızı arkadaşlarınızın cevaplarıyla karşılaştırınız.

Cevap: Masanın uzunluğunu kalemle ölçtüğümde

toplamda 12 kalem uzunluğuna denk gelmektedir.

 

Soru: Yanda verilen kitabın boyu hakkında neler söylenebileceğini belirtiniz.

Cevap: Siyah kalemler için 2 kalem uzunluğundadır

Mavi kalemler için ise 4 kalem uzunluğundadır.

 

Soru: Yukarıda verilen havuç ile tavşan arasındaki mesafeyi önce parmağınızla sonra silginizle ölçünüz. Ölçme sonucunuzu arkadaşy p larınızın ölçme sonuçlarıyla karşılaştırınız.

Cevap: Parmağımla ölçtüğümde toplamda 7 parmak uzunluğuna gelmektedir.

Silgim ile ölçtüğümde ise toplamda 5 silgi uzunluğuna gelmektedir.

 

Soru: Sınıfınızdan iki arkadaşınızın boyunu ölçüm yaparak karşılaştırınız. Ölçme için hangi standart ölçme aracını kullandığınızı belirtiniz.

Cevap: Ölçme olarak cm ölçü birimini kullandım.

Arkadaşlarımdan birinin boyu 110 cm geldi

Diğer arkadaşımın boyu ise  115 cm geldi.

 

Soru: Bir arkadaşınızın boyunu tahmin ediniz. Daha sonra arkadaşınızın boyunu ölçerek tahmininizi kontrol ediniz.

Cevap: Arkadaşımın adı Merve

Boyu, tahmini olarak 110 cm dir.

Metre ile ölçtüğümde ise gerçek boy uzunluğu 112 cm gelmiştir.

 

Soru: Yukarıda verilen kalemin uzunluğunu silgi türünden ifade ediniz. Aynı kalemden 3 tanesi uç uca eklendiğinde uzunluğu kaç silgi boyunda olur?

Cevap: Resme baktığımızda kalemin boyu 4 adet silgi uzunluğuna denk gelmektedir.

Kalemden 3 tane uç uca eklenirse

toplamda 3×4 = 12 adet silgi boyunda olmuş olur.

 

Soru: Aşağıda verilen sayı doğrusunun her bir birimi 1 cm uzunluğundadır. Buna göre aşağıda verilen fırçanın uzunluğunu bulunuz.

Cevap: İlk resme baktığımızda Yeşil renkli nesnelerin boyu 2 cm dir.

İkinci resimde ise yeşil renkli nesnelerden 5 adet olduğuna göre

5×2 = 10 cm olarak fırçanın uzunluğunu bulmuş oluruz.

 

Soru:  Pınar atkı örmek için 16 m ve şapka örmek için 12 m ip kullanmıştır. Pınar toplam kaç m ip kullanmıştır?

Cevap: Toplamda 16 + 12 = 28 metre ip kullanılmıştır.

 

Soru: Banu’nun evi ile okulunun arası 48 metredir. Okulu ile kütüphanenin arası 36 metredir. Banu evden okula, oradan kütüphaneye yürüdüğünde kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Toplam yol miktarını bulalım arkadaşlar

48 + 36 = 84 metredir.

 

Soru: Sınıfınızda bulunan tahtanın kaç kulaç ve kaç karış uzunluğunda olduğunu tahmin ediniz. Daha sonra ölçüm yapıp tahmininiz ile karşılaştırınız.

Cevap: Tahtanın kulaç miktarı, 7 kulaçtır

karış miktarı ise 21 karıştır.

 

Soru: Yanda verilen telefonun uzun ve kısa kenar uzunluklarını cetveliniz ile ölçerek bulunuz.

Cevap: Uzun kenarı 12 cm dir.

Kısa kenarı ise 6 cm dir arkadaşlar.

 

Soru: Yukarıda verilen merdanenin boyunu silginiz ile ölçünüz. Sonucunu arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız.

Cevap: Silgim ile ölçersem

Toplamda 14 adet silgi uzunluğuna denk gelmektedir.

 

Soru: Yanda verilen televizyonun kısa kenarı 49 cm uzun kenarı ise 80 cm’dir. Bu televizyonun uzun kenarı, kısa kenarından kaç cm daha uzundur?

Cevap: Verilen uzunlukları birbirinden çıkarmamız lazım

80 – 49 = 31 cm daha uzundur.

 

Soru: Manav Ali, 95 kg patatesin öğleden önce 36 kg’ını satıyor. Öğleden sonra ise 35 kg daha satıyor. Manav Ali’nin elinde kaç kg patates kalmıştır?

Cevap: Toplam satılan miktar 36 + 35 =  71 kg dır.

Geriye ise 95 – 71 = 24 kg kalmıştır.

 

Soru: Annem marketten 5 kg’lık şeker paketlerinden iki tane, 2 kg peynir ve 3 kg domates aldı. Annemin aldığı ürünlerin toplamı kaç kg’dır?

Cevap: 5 kg’lık şeker paketlerinden iki tane aldığına göre

5×2 = 10 kg şeker almıştır.

Toplamda ise 10 kg şeker + 2 kg peynir + 3 kg domates = 15 kg yapar.

 

Soru: Yukarıdaki sepetlerin her birinde onar kg çilek vardır. Çileklerin 23 kg’ı satılıyor. Geriye kaç kg çilek kalır?

Cevap: Toplamda 3 adet çilek sepeti olduğuna göre

3×10 = 30 kg çilek vardır.

Çileklerin 23 kg’ı satıldığına göre

Geriye 30 -23 = 7 kg çilek kalmıştır.

 

Soru: Hakan 21 kg, Ayşe 23 kg’dır. Annelerinin kütlesi iki kardeşin toplamından 10 kg fazladır. Annenin kütlesi kaç kg’dır?

Cevap: İki kardeşi kütleleri toplamı 21 + 23 = 44 kg olur.

Annelerinin kütlesi iki kardeşin toplamından 10 kg fazla olduğuna göre

44 + 10 = 54 kg dır.

 

Soru: Bir bakkal 50 kg pirincin önce 23 kg’ını sonra da 19 kg’ını sattı. Geriye kaç kg pirinç kalmıştır?

Cevap: Toplam satılan miktar 23 + 19 = 42 kg dır.

Geriye ise 50 – 42 = 8 kg pirinç kalmıştır.

 

Soru: Birinci ağaçtan 17 kg, ikinci ağaçtan 18 kg elma topladık. 5 kg’ını kendimize ayırıp kalanı sattık. Kaç kg elma sattık?

Cevap: Toplam toplanan elma 17 + 18 = 35 kg dır.

5 kg mını kendimize ayırdığımıza göre

satılan elma 35 – 5 = 20 kg dır.

 

Soru:  Yukarıda verilen sayı doğrusunda her birim 3 santimetredir. Buna göre verilen şekillerin arasındaki mesafe kaç santimetredir?

Cevap: İki şekil arasında 3 birim mesafe olduğuna göre

ve her birim birim 3 santimetre olduğuna göre

Mesafe miktarı 3 x 3 = 9 santimetredir.

 

Soru: Bir karenin bir kenarının uzunluğu 4 cm’dir. Bu karenin bütün kenar uzunlukları toplamı kaç cm’dir?

Cevap: Karenin toplamda 4 kenarı olduğuna göre

4×4=16 cm uzunluğu vardır.

 

Soru: Sınıfta yapılan araştırmada 8 kişi çikolatanın, 6 kişi dondurmanın, 10 kişi şekerin ve 9 kişi pastanın en sevdikleri tatlı olduğunu söyledi. Bu verilere göre oluşturulan çetele tablosu hangisidir?

Cevap:  C seçeneğidir arkadaşlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.