2. Sınıf Veri Toplama Ve Değerlendirme Soruları ve Testleri

2. Sınıf Matematik Veri Toplama Ve Değerlendirme Soruları, Testleri, Etkinlikleri ve Slaytlarının olacağı bu yazımızda sıklık tablosu, çetele tablosu, ağaç şeması, nesne grafiği, şekil grafiği ile ilgili çözümlü örnekler olacaktır. Sorulara geçmeden önce 2. Sınıf Veri Toplama Ve Değerlendirme Konu Anlatımı yazımıza da bakabilirsiniz.

 

Örnek 1: Sınıf başkanlığı seçiminde Kerem 10 oy, Bartu 6 oy, Elçin 8 oy ve Furkan 4 oy aldı. Bu verilere göre aşağıdaki çetele ve sıklık tablolarını tamamlayınız.

Cevaplar;  Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

Örnek 2: Kayra, sınıf arkadaşlarının en sevdiği sebzeler ile ilgili bir anket yaptı. Elde ettiği verilerle aşağıdaki nesne grafiğini oluşturdu. Grafiğe göre soruları yanıtlayıp noktalı yerlere yazınız.

Cevaplar; Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

 

Örnek 3: 2/F sınıfındaki öğrencilere evde beslemek istedikleri hayvanlar sorulmuştur. Toplanan verilere göre aşağıdaki şekil grafiği oluşturulmuştur.
Soruları grafiğe göre cevaplayıp noktalı yerlere yazınız.

Evde en çok beslenmek istenen hayvan hangisidir?
Kuşu kaç öğrenci sevmektedir?
Evde en az beslenmek istenen hayvan hangisidir?
Evde kedi beslemek isteyen kaç öğrenci vardır?
Kedi beslemek isteyen öğrenci sayısı kuş beslemek isteyen öğrenci
sayısından kaç fazladır?
Balık beslemek isteyen öğrenci sayısı köpek beslemek isteyen öğrenci
sayısından kaç eksiktir?

Cevaplar; Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

Evde en çok beslenmek istenen hayvan hangisidir? Köpek
Kuşu kaç öğrenci sevmektedir? 9
Evde en az beslenmek istenen hayvan hangisidir? Balık
Evde kedi beslemek isteyen kaç öğrenci vardır? 12
Kedi beslemek isteyen öğrenci sayısı kuş beslemek isteyen öğrenci
sayısından kaç fazladır? 3
Balık beslemek isteyen öğrenci sayısı köpek beslemek isteyen öğrenci
sayısından kaç eksiktir? 9

 

Örnek 4: Bir çiftlikteki bazı hayvan sayılarını gösteren nesne grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden doğru olan ifadeyi işaretleyiniz.

A) Çiftlikte 15 keçi vardır.
B) Tavuk sayısı koyun sayısından fazladır.
C) Çiftlikteki hayvan sayısı en az olan koyundur.

 

Cevap: Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

A) Çiftlikte 15 keçi vardır. Hayır, 20 adet keçi vardır. 4×5=20
B) Tavuk sayısı koyun sayısından fazladır. Tavuk sayısı: 7×5=35, Koyun sayısı 5×5=25 adettir. Bu durumda B şıkkı doğrudur.
C) Çiftlikteki hayvan sayısı en az olan koyundur. Yanlış: En az hayvan saysıı 20 adet ile keçidir.

 

Örnek 5: Okulumuzda açılacak kurslar ağaç şeması ile gösterilecektir.
Buna göre ağaç şemasında boş bırakılan yerleri aşağıdaki uygun
verilerle doldurunuz.
Basketbol – Bağlama – Müzik – Futbol – Spor – Flüt

Cevap: Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

 

Örnek 6: Bir çiftlikte 11 koyun, 8 inek ve 13 tane de keçi vardır. Bu bilgilere göre
aşağıdaki şekil grafiğinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap: Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

 

Örnek 7: Aşağıdaki sıklık tablosunda verilen bilgileri, çetele tablosunda gösteriniz.

Cevap: Yanıtlar mavi renkli yazılarla belirtilmiştir arkadaşlar

Bir cevap yazın