2014-2015 matematik 6. sınıf 1. dönem 3. yazılı
2014-2015 matematik 6. sınıf 1. dönem 3. yazılı

 

Yazılıdan Örnek Sorular

 

1. Aşağıdaki boşlukları parantezin içindeki terimlerden uygun olanları ile doldurunuz.(5x2p=10p)

[sıfır,bir,asal,boş,evrensel,kesişim,pozitif,negatif]

 
• Sıfırdan küçük tamsayılara ……………………….. tamsayı denir.
• Elemanı olmayan kümeye ……….. küme denir.
• İki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye …………………… kümesi denir.
• Sadece bire ve kendisine bölünen sayılara ………………….. sayı denir.
• Doğal sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı …………………… dir.

 
2. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız. (5x2p=10p)

 
(…….) Araştırma sorusuna verilen cevaba veri denir.
(…….) Veri açıklığı hesaplanırken en büyük veri ile en küçük veri toplanır.
(…….) Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda bölenidir.
(…….) En büyük ortak böleni 1 olan doğal sayılar aralarında asal sayıdır.
(…….) Bir doğal sayının rakamları toplamı 3 ve 3’ün katı ise 9 ile tam bölünür.

 

Tıkla