7. sınıf matematik 1. dönem 3. yazılı 2014-2015
7. sınıf matematik 1. dönem 3. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan Örnek Sorular:

 

1-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Doğal sayılar ……….. harfi ile gösterilir. “+” ile “-“ nin çarpımı ………… dir.
İçinde bir veya daha fazla bilinmeyen bulunan problemlere ……… denir.
Rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma yapmak için …….yı eşitlemek gerekir
Negatif bir tam sayı ile kendisinin çarpımı ………tir.

 

2-Aşağıdaki soruları doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

( ) Bir tam sayının -1’e bölümü kendisidir.
( ) 10 kişiden 3kişi 730 farkı şekilde sıralanabilir.
( ) Rasyonel sayılar N harfi ile gösterilir.
( ) Tam Sayılar Z harfi ile gösterilir.
( ) Bütün devirli sayılar rasyonel sayılardır.

 

Tıkla