3. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı

3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir:

1) Üç Basamaklı Doğal Sayılar
2) Basamak Değeri
3) Yuvarlama
4) Sayıları Karşılaştırma
5) Ritmik Sayma
6) Sayı Örüntüleri
7) Tek ve Çift Doğal Sayılar
8) Romen Rakamları

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam denir. Rakamlar 10 tanedir. Bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’dur. Rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur.

Başında sıfır olmayan, üç rakamdan oluşan doğal sayılara üç basamaklı doğal sayılar denir. Üç basamaklı doğal sayılar yüzlük, onluk ve birlikten oluşur.

En küçük üç basamaklı doğal sayı 100, en büyük üç basamaklı doğal sayı 999’dur.

 

Örnek: Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını inceleyelim.

 

Örnek: Aşağıda okunuşları verilen sayıları inceleyelim.

 

Basamak Değeri

Birler basamağında bulunan rakamların basamak değeri, sayının kendisidir.

Örnek: 467 sayısının basamak değerlerini yazalım.

Cevap: Birler, onlar ve yüzler basamak değerlerini ayırırsak;

7 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 7‘dir.
6 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 60’tır.
4 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 400’dür.

 

Yuvarlama

Onluğa Yuvarlama: Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Birler basamağı 5’ten küçük ise bir önceki onluğa yuvarlanır. Birler basamağı 5 ya da 5’ten büyük ise bir sonraki onluğa yuvarlanır.

Örnek: 213 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım.

Cevap: 213 sayısını en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır.
Birler basamağı 5’ten küçük olduğu için 210’a yuvarlanır.

 

Yüzlüğe Yuvarlama: Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam 5’ten küçük ise bu sayı kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam 5 ise sayı bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam 5’ten büyük ise bu sayı bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır.

Örnek: 487 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.

Cevap: 487 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakılır. Onlar basamağı 5’ten büyük olduğu için 500’e yuvarlanır.

 

Sayıları Karşılaştırma

İlk önce sembolleri öğrenelim arkadaşlar.

Örnek: Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.

 

Ritmik Sayma

Ritmik sayma, sayıların belli bir düzen içinde artması veya azalmasıdır. Örneğin;

İleriye doğru birer birer sayarken sayıları birer artırırız.
İleriye doğru ikişer ikişer sayarken sayıları ikişer artırırız.
İleriye doğru üçer üçer sayarken sayıları üçer artırırız.
Geriye doğru ikişer ritmik sayarken sayıları ikişer azaltırız.

Örnek: 10’dan başlayarak 29’a kadar ileriye doğru birer ritmik sayalım.

Örnek: Kirazların sayısını ikişer sayarak bulalım.

Yukarıda 48 tane kiraz vardır.

Örnek: Yoncaların yaprak sayısını üçer sayarak bulalım.

Yukarıda 30 tane yonca yaprağı vardır.

 

Sayı Örüntüleri

Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir.

Örnek: Aşağıda verilen örüntünün kuralını bulalım. Boş bırakılan yere uygun sayıları yazalım.

Cevap: 20, 17, 14 ve 11 arasındaki ilişki, her sayı kendinden önceki sayının 3 eksiğidir. O hâlde 11’den sonra sırayla 8 ve 5 yazılmalıdır.

 

Tek ve Çift Doğal Sayılar

Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her birine tek denir. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan nesnelere çift denir.

Bir doğal sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için birler basamağındaki rakama bakarız.
Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamları bulunan doğal sayılara tek doğal sayılar denir. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamları bulunan doğal sayılara çift doğal sayılar denir.

Örnek: Aşağıdaki sayıların tek ve çift olma durumlarını gösterelim.

 

Romen Rakamları

Roma Devleti, çok eskiden kurulmuş olan bir devlettir. Romenlerin kullanmış oldukları rakamlara Romen (Roma) rakamları adı verilir.
Romen rakamları pek çok alanda kullanılır. Tarihlerin yazımında, ansiklopedilerin ciltlerinin gösteriminde ve saatlerde kullanılır.

Not: I ve X rakamları en fazla üç defa yan yana yazılabilir.

Örnek: 20’ye kadar olan Romen rakamlarını aşağıdaki şekilde sırasıyla inceleyelim.

 

Not: 20’ye kadar olan Romen rakamlarında üç temel rakam vardır.

Geri kalan sayılar, rakamların belli bir kurala göre yan yana getirilmesiyle oluşur.

Bir cevap yazın