3. Sınıf Doğal Sayılar Problemleri

3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Problemleri, Soruları ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda zorluk ve kolaylık derecelerine göre ayrılmış örnek test sorularını paylaşacağız sevgili öğrenciler. Sorulara geçmeden önce 3. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru 1: Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yılın gün sayısını taban blokları ile modelleyelim.

365 doğal sayısı 3 yüzlük, 6 onluk ve 5 birlikten oluşur.
Bir yılın gün sayısını “üç yüz altmış beş” diye okuruz ve “365” şeklinde yazarız.

 

Soru 2:  3?8 sayısı üç basamaklı bir doğal sayıdır. Basamaklardaki sayıların basamak değerleri toplamı 348’dir. ? sayısının basamak değeri kaçtır?

Çözüm: 3 basamaklı bir sayı verilmiş fakat ortadaki sayı değerinin ne olduğunu bilmiyoruz bunu bulabilmemiz için de bize bir ipucu vermişler

Bu üç basamaklı sayının basamak değerlerinin toplamı 348 mış O halde bildiğimiz basamak değerlerini önce bir toplayalım.

300 + 8 = 308 yapar
toplam için bize verdiği sayı kaçtı 348 o halde

348 –  308 = 40 olarak sonucu bulmuş oluruz

 

Soru 3:  2, 8, 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük doğal sayı ve üç basamaklı en büyük doğal sayıyı yazınız.

Çözüm:  Bize vermiş olduğu rakamlar  2, 8 ve 3 tur. Bu rakamları kullanarak oluşturabileceğimiz en küçük doğal sayıyı bulabilmek için yüzler basamağındaki onlar basamağındaki rakamları en küçük almamız gerekiyor. O halde;

238 şeklinde rakamları sıralarsak en küçük doğal sayımız bulmuş oluruz.

Şimdi de gelelim en büyük doğal sayımızı bulmaya. Burada ise yüzler ve onlar basamağındaki rakamları en büyük verilen sayı değerlerini almamız gerekiyor.

O halde sayımızı 832 yaparsak en büyük doğal sayıyı elde etmiş oluruz.

 

Soru 4:  Bir simitçi, elindeki 200 simidin 60 tanesini satmıştır. Simitçinin satması gereken kaç simidi kaldığını, geriye onar ritmik sayma yaparak bulunuz.

Çözüm: Simitçinin elinde 200 adet simit var mı bunlardan 60 tanesini sattığına göre geriye kalan simitçi bulalım

200 –   60 = 140  adet geriye satılmamış simit kalmıştır .

Şimdi de bu bulduğumuz sayıyı 10’ar ritmik şeklinde sayalım
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

 

Soru 5:  3 yüzlük, 5 onluk ve 8 birlikten oluşan sayıdan; 136 sayısını çıkarırsak sonuç kaç olur?

Çözüm:  Bize verilen değerler 3 yüzlük 5 onluk ve 8 birlikten oluşmaktadır. Bu durumda sayımız kaç olur  358

Bu sayımızdan da  136 sayısının çıkartılması istenmektedir o halde

358 –  136 = 222 olarak  cevabımızı bulmuş oluruz.

 

Soru 6:  Mavi bayraklı plaj; temiz, bakımlı, güvenli ve gerekli donanıma sahip iyi bir çevreyi temsil etmektedir. Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayısı 2016 yılında 444’tür. Bu sayıyı yazalım ve okuyalım.

Çözüm:  2016 yılında ülkemizdeki mavi bayraklı plajların sayısının,Yazılışı: 444
Okunuşu: Dört yüz kırk dörttür.

 

Soru 7:  En yakın onluğa yuvarlandığında 430 olan kaç tane sayı vardır? Bu sayıları yazınız.

Çözüm: Sayının 430 ile 434 arası olması gerekiyor.

O halde 430, 431, 432, 433 ve 434 tür.

 

Soru 8:  Yüzler basamağı 3, onlar basamağı 8 ve birler basamağı 7 olan sayıyı en yakın onluğa yuvarlayınız.

Cevap:  İlk önce verilenlere göre sayımızı bulalım

387 olarak buluruz.

Bunu da en yakın onluğa yuvarlarsak cevabımız 390 olur

 

Soru 9:  218 sayısını en yakın onluğa yuvarlayınız.

Çözüm:  218 sayısı en yakın onluğa yuvarlanırken birler basamağına bakılır.
Birler basamağı 5’ten büyük olduğu için 220’ye yuvarlanır.

 

Soru 10:  Aşağıdaki ileriye doğru dokuzar ritmik saymada yanlış yazılan sayı hangisidir?

Çözüm:  Soruda, ileriye doğru dokuzar ritmik sayma belirtildiğine göre sayı değerlerimiz 9 ar artarak devam etmeli.

Resme baktığımızda 36 sayısından sonra 9 daha eklediğimizde 45 sayısının olması gerekmektedir.

Fakat 42 olarak yanlış yazılmış. Bu nedenle de yanlış yazılan ritmiş sayı 42 dir sevgili öğrenciler.

Bir cevap yazın