3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları

3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları MEB Yayınları 2020-2021 eğitim yılı için tüm soruların yanıtlarını detaylıca çözümleyerek paylaştık sevgili öğrenciler.

Soru: Atatürk İlkokulu öğrencileri fidan dikme etkinliğine katılmıştır. Öğrenciler; etkinliğin birinci gününde 78 adet fidan, ikinci gününde ise 135 adet fidan dikmişlerdir. Öğrenciler iki günde toplam kaç adet fidan dikmişlerdir

Cevap: Öğrencilerin iki günde toplam kaç adet fidan diktiğini bulabilmek için 2 gün boyunca dikilen fidan sayılarını toplamamız gerekiyor sevgili öğrenciler.

78 + 135 = 213 yapar. O halde iki ügnde toplam 213 tane fidan dikilmiştir.

 

Soru: Bir tiyatro oyununun birinci gösterimine 243 kişi, ikinci gösterimine 256 kişi, üçüncü gösterimine ise 384 kişi katılmıştır. Bu tiyatroyu izlemeye toplam kaç kişi gitmiştir?

Cevap: Tiyatroyu izleyen kişi sayısını bulabilmek için 3 gün boyunca gelen kişi sayısını toplamamız gerekmektedir. O halde;

243 + 256 + 384 = 883 yapar. Bu durumda 3 gün boyunca tiyatrodaki izleyici ayısı 883 kişi olur.

 

Soru: Atatürk Mahallesi sakinleri; geri dönüşüm için 86 kg plastik atık, 65 kg kâğıt atık, kâğıt atıklardan 30 kg fazla cam atık toplamıştır. Buna göre toplam kaç kg atık toplamışlardır?

Cevap: Toplam atık miktarını bulabilmek için plastik, kağıt ve cam atık miktarlarını toplamamız gerekmektedir.

Plastik atık miktarı 86 kg,

Kağıt atık miktarı 65 kg

Cam atık miktarı ise 60+30 = 90 kg

O halde tüm atıkların toplam miktarı 86 + 65 + 90 = 241 kg dır.

 

Soru: 3/A sınıfı öğrencileri sokak hayvanları için yiyecek almıştır. 56 kg kedi maması, kedi mamasından 29 kg fazla köpek maması almışlardır. Buna göre toplam kaç kg mama almışlardır?

Cevap: Toplam mama miktarını bulabilmek için kedi ve köpek mama miktarlarını toplamamız gerekmektedir.

Kedi mama miktarı = 56 kg

Köpek mama miktarı 56 + 29 = 85 kg olur.

Toplam alınan mama miktarı ise 56 + 85 = 141 kg dır.

 

Soru: Ersin Bey; bu ay 135 TL su faturası, su faturasından 47 TL fazla doğalgaz faturası ödemiştir. Ersin Bey, bu ay toplam kaç TL fatura ödemişt?

Cevap: Ersin Bey’in bu ay ödediği fatura miktarını bulabilmek için su ve doğalgaz fatura miktarını toplamamız gerekmektedir.

Su faturası 135 TL

Doğalgaz faturası 135 + 47 = 182 TL

Toplam ödenen fatura miktarı 135 + 182 = 317 TL dir.

 

Soru: Bir çiftçi geçen yıl üzüm bağından 145 kg üzüm elde etmiştir. Bu sene ise geçen seneden 56 kg fazla üzüm elde etmiştir. Buna göre çiftçi iki yılda toplam kaç kg üzüm elde etmiştir?

Cevap: Toplam üzüm miktarını bulmak için 2 yılda elde edilen üzümleri toplamamız gerekmektedir.

Geçen yıl elde edilen üzüm miktarı 145 kg

Bu sene elde edilen üzüm miktarı 145 + 56 = 201 kg

Çiftçinin iki yılda elde ettiği üzüm miktarı 145 + 201 = 346 kg dır.

 

Soru: Bir okul bahçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenmiştir. Süslemede 115 tane kırmızı, 62 tane beyaz balon, kırmızı ve beyaz balonların toplamından 50 fazla da sarı balon kullanılmıştır. Buna göre toplam kaç tane balon kullanılmıştır?

Cevap: Kullanılan balon sayısını bulmak için kırmızı, beyaz ve sarı balon sayısını toplamamız gerekmektedir. O halde;

Kırmızı balon sayısı 115 tane

Beyaz balon sayısı 62 tane

Sarı balon sayısı 115 + 62 + 50 = 227 tane

Kullanılan toplam balon sayısı ise 115 + 62 + 227 = 404 tanedir.

 

Soru: Kerem 9, dedesi ise 78 yaşındadır. 9 yıl sonra Kerem ile dedesinin yaşları toplamı kaç olur?

Cevap: 9 yıl sonra Kerem’ in yaşı 9 + 9 = 18 olur. Dedesinin yaşı ise 78 + 9 = 87 olur. Bu durumda 9 yıl sonra;

Kerem ve Dedesinin yaşları toplamı 18 + 87 = 105 olur.

 

Soru: Bir müzeyi birinci gün 135 ziyaretçi, ikinci gün birinci günden 68 fazla ziyaretçi, üçüncü gün ise ikinci günden 29 fazla ziyaretçi gezmiştir. Buna göre müzeyi üç günde toplam kaç ziyaretçi gezmiştir

Cevap: Müzeye gelen ziyaretçilerin toplamını bulabilmek için 3 günde gelen ziyaretçi miktarını toplamamız gerekmektedir.

Birinci gün ziyaretçi sayısı 135 kişi

İkinci gün ziyaretçi sayısı 135 + 68 = 203 kişi

Üçüncü gün ziyaretçi sayısı 203 + 29 = 232 kişi dir.

Üç günde gelen toplam ziyaretçi sayısı ise;

135 + 203 + 232 = 570 kişidir.

 

Soru: Öğretmeni Elif’e bir araştırma ödevi vermiştir. Elif; bu ödevi yaparken birinci gün 37 sayfa, ikinci gün 44 sayfa kitap okumuştur. Üçüncü gün ise ikinci günden 10 sayfa daha fazla kitap okumuştur. Buna göre Elif üç gün boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: Elif’in üç gün boyunca toplam okuduğu sayfa sayısını bulabilmek için üç günde okuduğu kitap sayılarını toplamamız gerekmektedir sevgili öğrenciler.

Birinci gün okuduğu sayfa sayısı 37

İkinci gün okuduğu sayfa sayısı 44

Üçüncü gün okuduğu sayfa sayısı 44 + 10 = 54 sayfadır.

Elif’in üç gün boyunca toplam okuduğu sayfa sayısı ise bu durumda

37 + 44 + 54 = 135 sayfadır.

Bir cevap yazın