3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263-264 Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 256-257 için 2018 -2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Bir kenar uzunluğu 127 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir?

Cevap: Karenin 4 eşit kenarı olduğuna göre

4×127 = 508 metredir.

 

Soru:  Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş karelere ayrılmıştır. Boyalı bölgenin alanı 11 birim karedir. Boyalı olmayan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.

Cevap: Arkadaşlar, dikkat ederseniz kırmızı renk ile boyanmış alanda 11 adet kare bulunmaktadır. Bu boyalı alan 11 birim kare olanduğuna göre, her bir kare de 1 birim kare ye denk geliyor demek ki.

Boyalı olmayan kareli alanları sayarsak toplam 31 adet kare alan vardır.

O halde boyalı olmayan alanda 31 birim kare yapar.

 

Soru: Furkan, dikdörtgen şeklindeki parkın etrafında 4 tur bisiklet sürüyor. Furkan kaç metre yol almış olur?

Cevap:  Dikdörtgenin boyu 75 metre, eni de 45 metre olduğuna göre

İlk önce dikdörtgenin çevresini bulalım.

75 + 75 + 45 + 45 = 240 metre yapar.

Furkan 4 tur bisiklet sürdüğüne göre

4×240 = 960 metre olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Kare şeklindeki bahçenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kenar uzunluğu 35 m olan bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel kullanılacağını bulunuz

Cevap: Bir kenar uzunluğu 35 m olan karenin çevresi 4×35=140 m dir.

3 sıra tel çekileceğine göre

Toplamda 3×140=420 metre tel kullanılacaktır.

 

Soru: Irmak’ın bir karışı 10 cm’dir. Sırasının çevresini 9 karışta ölçmüştür. Irmak’ın sırasının çevresi kaç santimetre uzunluğundadır?

Cevap:  Irmak’ın bir karışı 10 cm olduğuna göre

10.9= 90 cm olarak sıranın çevresini buluruz.

Bir cevap yazın