3. Sınıf Matematik Zaman Ölçme Konu Anlatımı

Arkadaşlar bu yazımızda sizlere 3. Sınıf Matematik Zaman Ölçme konusunu anlatacağız.

Zaman ölçüleri hayatımızın her yerinde kullandığımız ve hepimizin bilmesi gereken önemli ölçülerdir. Bu yazımızla birlikte zaman kavramlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.

ZAMAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ ve ARALARINDAKİ İLİŞKİLER

 

Gün, Hafta, Ay, Yıl İlişkisi

 

Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşüne 1 gün  denir. Günler birleşerek haftaları , haftalar birleşerek ayları oluşturur. Aylar birleşerek ise yılları oluşturur. Dünya güneş etrafındaki bir tam dönüşüne yıl denir.

  • Bir hafta 7 gündür.
  • Bir ayda 30 gün, 4 hafta vardır.
  • Bir yılda 12 ay, 52 hafta, 365 gün vardır.

 

Örnek; 

İki yılda 88 gün kapalı olan bir mağaza iki yıl boyunca kaç gün açık kalmıştır ?

Çözüm; 

Mağaza 2 yılda 88 gün kapalı kalmış. 1 yıl 365 gündür. Toplama işlemi yaparak iki yılın kaç gün olduğunu bulalım.

365 + 365 = 730 gün

Bulduğumuz gün sayısından mağazanın kapalı olduğu gün sayısını çıkaralım.

730 – 88 = 642 gün

Mağaza 2 yıl boyunca 642 gün açıktır.

Saat, Dakika, Saniye İlişkisi

 

 Gece ile gündüzün tamamına 1 gün denir. Bir gün  24  saattir. Saat zaman ölçüsünün temel birimidir.

Saat: Bir saat 60 dakikadır. Yelkovanın tam bir tur dönmesi ile 1 saat geçer. Akrepin bir birim ilerlemesi ile 1 saat geçmiş olur. Saat kısaca   “ sa “ harfleri ile gösterilir.

Dakika: 1 dakika 60 saniyedir. Saniye, saat üzerideki en hızlı koldur. Bazı saatlerde saniye olmayabilir. Dakika “dk” harfleri ile gösterilir.

Saniye: Saniye en küçük zaman birimidir. Bir anlık zaman dilimine karşılık gelir. 60 saniye 1 dakika, 60 dakika ise 1 saattir. Saniyenin kısaltması “sn” şeklindedir.

SAATİ OKUMA ve YAZMA

 

Akrep: Saatin üzerindeki kollardan kısa olan akreptir. Akrep saatin kaç olduğunu gösterir. Yani akrep bir birim ilerlediğinde 1 saat geçmiş olur.

Yelkovan: Saatin üzerindeki uzun koldur. Yelkovan saatin kadranı üzerinde bir birim
ilerlediğinde 1 dakika geçmiş olur. Yelkovanın bir birim ilerleyebilmesi için saniye ibresinin 1 tam turu tamamlamış olması yani 60 saniye geçmesi gerekir.

Saniye ibresi: Bir dakikanın geçmesi için saniye ibresinin saatin kadranı üzerinde bir tam dönmesi gerekir. Saniye ibresi saatin kadranı üstündeki tam
bir dönüşünü 1 dakika yani 60 saniyede tamamlar.

 

!! BİLGİ :   Kullanılan ilk saat güneş saatidir. 

 

 

Saati gösteren ve peş peşe gelen her iki sayının arasında beşer dakikalık süre vardır. Yelkovanın gösterdiği yer 12’den kaç birim ileride ise saat ona göre okunur.

 

Yazılırken durum okunduğundan biraz farklıdır. Öğleden önceki yani 12:00’dan önceki saatler okunduğu gibi yazılırken, öğleden sonraki yani 12:00’dan sonraki saatler yazılırken  12  eklenir. Örneğin, öğleden sonra saat 5  ise yazılırken 17:00 olarak yazılır.

 

Örnek;

 

Saatleri okurken bazı kısaltmalar kullanırız. Bunlardan biri “çeyrek“, diğeri ise ” buçuk“tur.

Çeyrek saat 15 dakikadır. Örneğin saatimiz 06:15 olsun. Bu saati okurken, “altıyı çeyrek geçiyor” şeklinde okuyabiliriz. Aynı şekilde diyelim ki saatimiz 19:45, bunu da “sekize çeyrek var” diye okuyabiliriz. Burada çeyrek geçiyor ifadesi, bir tam saatten 15 dakika ilerlendiğini, çeyrek var ise bir saatin dolmasına 15 dakika olduğunu anlatır.

Buçuk, 30 dakikadır. Örneğin saatimiz 09:30 olsun. Bu saati okurken “dokuz buçuk” şeklinde okuruz.

 

OLAYLARIN OLUŞ SÜRESİ 

 

Bir işin oluş süresini bulmak için bitiş zamanından başlama zamanı çıkarılır.

 

Örnek ;

Burhan ve Aykut, kitaplarındaki etkinliği aynı zamanda yapmaya başladılar.
Burhan 12’de yapmaya başladığı etkinliği 12.15’te bitirdi. Aykut ise 12’de
yapmaya başladığı etkinliği 12.20’de bitirdi.
Burhan ve Aykut’un etkinliği ne kadar sürede tamamladıklarını bulalım.

Çözüm ;

Bir işin oluş süresini bulmak için bitiş zamanından başlama zamanı çıkarılır.
Burhan etkinliği 15 dakikada, Aykut etkinliği 20 dakikada tamamlamıştır.

Burhan ve Aykut’un etkinliği bitirme sürelerini karşılaştıralım.

Burhan etkinliği 15 dakikada, Aykut ise 20 dakika bitirmiştir. 15 dakika, 20 dakikadan daha kısa bir süredir. Buna göre Burhan etkinliği, Aykut’a göre daha kısa zamanda tamamlamıştır.

20 – 15 = 5 dakika

Burhan ve Aykut’un etkinliği tamamlama süreleri arasında 5 dakikalık fark vardır.

 

Örnek ;

Veysel ve Vedat, sinemaya gittiler. Film başladığında saat 17.20’ydi. Sinemada
filme 10 dakika ara verildi. Film bittiğinde saat 18.55 olduğuna göre film ne kadar sürmüştür?

Çözüm ;

Filmin başlama saati -> 17.20
Filmin bitiş saati -> 18.55
Film arası  ->  10 dakika

Filmin ne kadar sürdüğünü bulmak için filmin bitiş saatinden başlama saatini çıkaralım. Bulduğumuz süreden de 10 dakikalık film arasını çıkaralım.

Film 1 saat 25 dakika sürmüştür.

 

Örnek ;

Zehra, Almanya’daki mektup arkadaşı Jessica’ya (Cesika) 18 Eylül’de mektup yolladı. Zehra’nın yolladığı mektubu Jessica 29 Eylül’de aldı. Zehra’nın gönderdiği mektup kaç günde Jessica’ya ulaşmıştır?

Çözüm ;

Mektubun gönderilme tarihi  -> 18 Eylül
Mektubun ulaşma tarihi -> 29 Eylül

Mektubun kaç günde Jessica’ya ulaştığını bulmak için mektubun ulaşma
tarihinden, gönderilme tarihini çıkaralım.

29 – 18 = 11 gün

Zehra’nın gönderdiği mektup Jessica’ya 11 günde ulaşmıştır.

 

Sağlamasını yapmak için takvimde de 18 Eylül tarihinden 11 gün ileriye sayarsak 29 Eylül tarihini buluruz.

 

 

Konu Anlatımımız burada bitti arkadaşlar 🙂 Öğrendiklerinizi pekiştirmek için aşağıdaki linklere tıklayarak örnek sorulardan çözebilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/3-sinif-zaman-olculeri-ile-ilgili-problemler/

https://www.matematikogretmenleri.net/3-sinif-saat-problemleri/

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir