4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Soru: 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevap: Rakam: Sayıları yazmak için kullanılan sembollerdir R={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Kümesinin elemanları birer rakamdır.

Sayı: kamların tek başına kullanılmasıyla veya birden fazlasının bir araya gelmesinden oluşan, çokluk bildiren ifadelere sayı denir.

8
80
-80
0
2008

Bu bilgilerden yola çıkarak 4 basamaklı en küçük doğal sayının 1000 olduğunu buluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir