4-Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşısına yazınız.

4096:……………………………………………

5555:…………………………………………….

804163:

5-Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.

Üç yüz yedi bin iki yüz sekiz:……………….

Elli altı bin seksen dört:……………………..

Devamı için tıklayın