4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 107

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 107 – 2020 – 2021 Eğitim Yılı Etkinlikleri

Soru: Aziz, 200 sayfalık kitabın 3/8′ ünü okuyor. Aziz kaç sayfa daha okursa kitabın yarısını okumuş olur?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 125

Cevap: 200 sayfalık kitabın 3/8′ i kaç yapar onu bulalım öncelikle,

\( \displaystyle\frac{200×3}{8} = 75 \)​ olur.

Kitabın da yarısı 200/2 = 100 sayfa olduğuna göre;

Aziz 100-75=25 sayfa daha okursa kitabın yarısını okumuş olur.

Soru: Bir şirketin kasasındaki 10 000 TL’nin 3/5′ ü çalışanlara dağıtılıyor ve 3/10′ ü ile faturalar ödeniyor. Şirketin kasasında kaç lira kalır?

A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 4000

Cevap: Çalışanlara dağıtılan para miktarı 3/5 ise;

\( \displaystyle\frac{10000×3}{5} = 6000 \)​ olur.

Faturalara ödenen para ise 3/10 olduğuna göre, Bu da;

\( \displaystyle\frac{10000×3}{10}=3000 \)​ yapar.

Kasadaki paradan, bu harcanan paraları çıkartırsak geriye;

10000 – 6000 – 3000 = 1000 TL kalır.

Soru: Bir pastanın 4/13’ünü Mert, 3/13’ünü Esma, 1/3’ini Çağrı ve 5/13 ‘ini Ebrar yemiştir. Buna göre en fazla pasta yiyen kimdir?

A) Mert
B) Esma
C) Çağrı
D) Ebrar

Cevap: Paydaları eşitledikten sonra, pay değeri en büyük olan kişi, pastayı en çok yiyendir. Örneğin; Pastanın 4/13’ünü Mert, 5/13 ‘ini Ebrar yemiştir denmiş soruda. Paydalar eşit, pay kısmında ise Ebrar’ın ki 5 olarak daha büyük. O halde Ebrar daha çok yemiştir.

Tüm kişiler bazında düşünecek olursak; sadece 1/3’ini Çağrı bilgisinde payda kısmı diğerlerinden farklı görünüyor. Bu durumda paydayı 13 e eşitleyemeyiz ama paydanın 13 olması için pay ve paydayı 4 ile 5 arasında bir değer ile genişletmek gerekiyor.

BU durumda Çağrı’nın yediği pasta miktarında pay kısmı 4 ile 5 arasında bir değer olur.

Son duruma gelecek olursak, pay kısmı en büyük olan kişi 5 ile Ebrar’dır. O halde en fazla pasta yiyen Ebrar.

Soru: Bir bisikletli 20 turdan oluşan bir yarışmanın 15. turunu tamamlamıştır. Buna göre bisikletli, yarışmanın kaçta kaçını tamamlamıştır?

Cevap: Yani 20 de 15 ini tamamladı anlamına gelmektedir. Bunu da sadeleştirecek olursak;

Bisikletli, yarışmanın ​\( \displaystyle\frac{15}{20} \)​ ⇒ ​\( \displaystyle\frac{3}{4} \)​ ünü tamamlamıştır

Soru: Buğra 30 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1/5’ini yanlış cevaplamıştır. Buğra, hiçbir soruyu boş bırakmadığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

A) 6
B) 20
C) 24
D) 25

Cevap: 30 sorunun 1/5 değeri; ​\( \displaystyle\frac{30×1}{5}=6 \)​ yapar. Yani soruların 6 tanesinin yanlış yapmıştır.

Doğru yaptığı soru sayısı ise 30 – 6 = 24 adettir.

Bir cevap yazın